Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Beëindiging door de werkgever

Overweegt u uw werknemer te ontslaan? Welke opzegtermijn of vergoeding moet u naleven? Raadpleeg onze checklist om fouten te voorkomen. Opgelet! Meer informatie over de beëindiging van specifieke overeenkomsten vindt u onder een volgende rubriek.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Checklist  en beslissingsbomen

Onze checklist bevat de belangrijkste vragen die u zich moet stellen voordat u de arbeidsovereenkomst van uw werknemer beëindigt. Zo beschikt u over alle informatie die u nodig hebt bij een ontslag. Onze twee beslissingsbomen helpen u om snel te bepalen welke regels u moet volgen in geval van ontslag rekening houdend met de datum van indiensttreding van de werknemer.

Duur en aanvang van de opzegtermijn

Ontdek met welke elementen u rekening moet houden om de duur van de opzegtermijn te berekenen, en om de aanvangsdatum van deze termijn te bepalen.

Overzichtstabellen van de opzegtermijnen

Hierna vindt u handige overzichtstabellen van de opzegtermijnen, van toepassing op de indiensttredingen vóór en sinds 1 januari 2014: voor bedienden, arbeiders, studenten...

Procedure en vormvoorwaarden bij betekening van een opzegtermijn

Klik hier en u weet binnenkort alles over de na te leven procedure en vormvoorwaarden bij de betekening van een opzegtermijn.

Praktische vragen over de opzegtermijn

Het presteren van een opzegtermijn brengt veel praktische vragen met zich mee: wat gebeurt er bij schorsing van de arbeidsovereenkomst? Mag de opzegtermijn worden omgezet in een verbrekingsvergoeding? Of nog: welke mogelijkheden krijgt de werknemer om ander werk te zoeken? Lees hier de antwoorden op deze vragen.

Transitietraject

Als een werknemer door de werkgever wordt ontslagen met presteren van een opzeggingstermijn kan hij een nieuw transitietraject volgen bij een andere werkgever. Dit is een van de kernmaatregelen van de arbeidsdeal. Om een helder beeld te geven volgen hierna enkele vragen en antwoorden.

Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten 

Bij verbreking met betaling van een opzegvergoeding kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Moeten er inhoudelijke of vormvoorwaarden worden nageleefd? Hoe wordt deze vergoeding berekend? U vindt hier alle informatie en een concreet voorbeeld.

Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de fiscale aspecten  

Wilt u de arbeidsovereenkomst van een van uw personeelsleden beëindigen? In sommige gevallen moet u hen een zogenaamde ‘beëindigingsvergoeding’ betalen. Opgelet: voor deze vergoeding gelden specifieke regels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.

Formaliteiten van de afsluiting 

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bent u verplicht bepaalde betalingen te doen aan de werknemer en hem/haar verschillende sociale documenten te overhandigen, ongeacht de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ontdek hier wat uw verplichtingen zijn.

Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders  

Deze vergoeding is een compensatie ten laste van de RVA ten gevolge van de invoering van het eenheidsstatuut. Ze wordt enkel toegekend aan arbeiders die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn getreden en na die datum zijn ontslagen. In deze rubriek leest u om welke arbeiders het gaat, hoe het bedrag van de vergoeding wordt berekend en hoe de vergoeding sociaal en fiscaal wordt behandeld.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering 

Aangezien de wet niets bepaalt over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vóór elk begin van uitvoering, heeft de rechtspraak geoordeeld dat in dat geval de bepalingen met betrekking tot ontslag van toepassing zijn.