Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociaalrechtelijke bedragen

De belangrijkste sociaalrechtelijke bedragen uit de HR-praktijk.

Verlonen

U vindt hier een aantal onmisbare sleutelbedragen om uw werknemers correct te verlonen of om het forfait te bepalen dat gebruikt kan worden voor de berekening van het voordeel in natura bij gratis terbeschikkingstelling van IT-materiaal, van huisvesting...

Terugbetaling van kosten

De terugbetaling van kosten die ten laste van de werkgever vallen, zijn onder voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Sociale bescherming

U vindt hier de bedragen van het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI), de minimale en maximale uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid, het leefloon en het gedeelte van de inkomsten dat vatbaar is voor beslag of overdracht.

Socialezekerheidsbijdragen

U dient zowel de patronale als de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen in te houden op het loon van uw werknemers en deze aan de RSZ te storten. We zetten de meest actuele bedragen voor de berekening van de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid en van de werkbonus voor u op een rij.

Clausules in arbeidsovereenkomsten

De wetgever heeft loongrenzen vastgelegd voor het invoeren van bepaalde clausules in een arbeidsovereenkomst. Het gaat om een borgtocht, een concurrentiebeding, een scheidsrechterlijk beding en een scholingsbeding.

Leerlingen en stagiairs

Hier vindt u de sociaalrechtelijke bedragen voor de overeenkomsten van leerlingen en stagiairs.

Buitenlandse werknemers

U werft een buitenlandse werknemer aan? Dan moet er vooraf een toelating tot arbeid worden afgeleverd. Sommige werknemers moeten echter aan een reeks specifieke voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze toelating.

Sociolist

De belangrijkste sociale bedragen uit de HR-praktijk.