Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders  

Hoeveel bedraagt de ontslagcompensatievergoeding?

De RVA berekent de OCV volgens een uiterst nauwkeurige formule.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Rekenformule

Het bedrag van de OCV is gelijk aan: (A - B1 - B2) x {(BML x 0,8693) + Bonus - BV)} / 30

  • A = de duur van de opzegtermijn/de overeenstemmende opzegvergoeding die de arbeider zou hebben genoten indien zijn opzegtermijn uitsluitend berekend werd op basis van de nieuwe wetgeving (algemene regels), dus op basis van zijn totale anciënniteit in de onderneming en uitgedrukt in kalenderdagen (aantal weken x 7)
  • B1 = de duur van de opzegtermijn/de overeenstemmende opzegvergoeding berekend op basis van de anciënniteit van de arbeider op 31 december 2013 volgens de oude regels, uitgedrukt in kalenderdagen
  • B2 = de duur van de opzegtermijn/de overeenstemmende opzegvergoeding berekend op basis van de anciënniteit van de arbeider sinds 1 januari 2014 volgens de nieuwe regels, uitgedrukt in kalenderdagen (aantal weken x 7)
  • BML = het bruto maandloon (gemiddeld uurloon x Q x 4,333323)
  • bonus = het bedrag van de werkbonus
  • BV = de bedrijfsvoorheffing

Het 3de cijfer na de komma wordt verwaarloosd en het bedrag wordt vanaf 0,005 naar boven afgerond.

Aangezien de OCV door de RVA berekend wordt, kan de werknemer de nodige inlichtingen hieromtrent bij zijn betalingsinstelling (vakbond of HVW) opvragen.

Sociale en fiscale behandeling

De OCV is vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

Cumul met de inschakelingsvergoeding

De werknemer die recht heeft op een inschakelingsvergoeding [1] die meer bedraagt dan de opzegvergoeding heeft slechts recht op een deel van de ontslagcompensatievergoeding.

Het bedrag ervan is dan gelijk aan: (A - B1 - B2) x (BML / 30) te verhogen met het bruto bedrag van de opzegvergoeding en te verminderen met het bruto bedrag van de inschakelingsvergoeding [2].

[1] Zoals bedoeld in artikel 36 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.

[2] Dat bruto bedrag wordt omgezet in een netto bedrag aan de hand van de volgende formule: (bruto bedrag x 0.8693) + (bonus x bruto bedrag/BML) – BV.

Alle artikelen over Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders