Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Duur en aanvang van de opzegtermijn

Wat is een tegenopzeg? En wat zijn de gevolgen?

De werknemer (arbeider of bediende) aan wie de werkgever een opzeg betekend heeft, mag op zijn beurt de arbeidsovereenkomst met een verkorte opzegtermijn beëindigen indien hij een andere betrekking gevonden heeft.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Principe

De werknemer (arbeider of bediende) aan wie de werkgever een opzeg betekend heeft, mag op zijn beurt de arbeidsovereenkomst met een verkorte opzegtermijn beëindigen indien hij een andere betrekking gevonden heeft. De mogelijkheid een tegenopzeg te betekenen, bestaat niet voor werkgevers.

Termijnen

De verkorte opzegtermijnen (onafhankelijk of de werknemer reeds in dienst is voor of na 01/01/2014) zien er als volgt uit:

Anciënniteit

Opzeg werknemer

0 tot minder dan 3 maand

1 week

3 tot minder dan 6 maand

2 weken

6 tot minder dan 12 maand

3 weken

1 jaar en meer

4 weken

Wat zijn de gevolgen van een tegenopzeg?

Indien de werknemer een tegenopzeg geeft, eindigt de arbeidsovereenkomst eerder dan wanneer hij de door de werkgever gegeven opzegtermijn gewoon uitgedaan zou hebben. Om die reden wordt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een tegenopzeg dan ook beschouwd als een ontslag door de werknemer.

Dit heeft als gevolg dat:

  • Indien de werknemer om één of andere reden toch niet bij zijn nieuwe werkgever aan de slag kan gaan, hij niet onmiddellijk recht op werkloosheidsuitkeringen zal hebben. De werknemer zal immers niet als onvrijwillig werkloos beschouwd worden [1]
  • De opzegtermijn niet meer geschorst wordt in geval van ziekte, jaarlijkse vakantie,...

Enkele kanttekeningen

Er moeten evenwel enkele kanttekeningen gemaakt worden bij het feit dat het om een louter ontslag door de werknemer gaat. Een werknemer kan immers enkel een tegenopzeg geven als hij eerst ontslagen werd door de werkgever, dus de gevolgen van dit ontslag blijven wel deels bestaan:

  • De tegenopzeg kan niet eindigen na de oorspronkelijke einddatum die van toepassing was geweest indien er geen tegenopzeg was gegeven (om te vermijden dat werknemer via deze weg zijn opzegtermijn zou verlengen)
  • De werknemer kan nog altijd vragen om het oorspronkelijke ontslag te motiveren, want dit recht ontstaat op het moment van het ontslag door de werkgever en de cao ontslagmotivering voorziet niet dat dit recht vervalt indien de werknemer zijn tegenopzeg geeft [2]
  • Wat het recht op outplacement betreft werd uitdrukkelijk in de wet voorzien dat de werknemer ingeval van tegenopzeg het recht op outplacement behoudt tot 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst [3]

[1] Op de C4 moet vermeld worden dat de arbeidsovereenkomst eindigde omwille van tegenopzeg door de werknemer.

[2] U vindt alle informatie over de ontslagmotivering in onze fiche "Motivering van het ontslag  - 1. De eigenlijke ontslagmotivering".

[3] U vindt alle informatie over het recht op outplacement in onze fiches gewijd aan dit onderwerp.

Alle artikelen over Duur en aanvang van de opzegtermijn