Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vakantie & afwezigheid

Uw werknemer wil vakantie nemen, of tijd nemen voor zichzelf of het gezin. Kan dat zonder uw toestemming? Ook rond ziekte, ouderschap en tijdelijke werkloosheid bestaan er regels die uw aandacht vragen.

Jaarlijkse vakantie

Uw werknemer heeft elk jaar recht op een aantal vakantiedagen. Hoe wordt dat aantal bepaald? Wanneer kan uw werknemer vakantie opnemen? En hoe zit dat juist met het vakantiegeld?

Alles over Jaarlijkse vakantie

Ziekte en ongeval

Jammer genoeg worden uw werknemers wel eens ziek of hebben ze een ongeval. Moet u uw werknemers dan betalen? Wat zijn uw rechten als werkgever? Gelden er andere regels bij arbeidsongevallen of beroepsziekte?

Alles over Ziekte en ongeval

Feestdagen

In België zijn er 10 officiële feestdagen. Uw werknemers mogen op die dag niet werken. Bestaan er uitzonderingen op die regel? U moet uw werknemers voor de feestdag ook betalen. Hoe betaalt u het correcte loon?

Alles over Feestdagen

Thematische verloven

Uw werknemer wil ouderschapsverlof nemen of thuisblijven voor een ziek familielid. Wanneer mag hij dat en kunt u die aanvraag weigeren of de startdatum uitstellen? Ontdek hier alles over de verschillende thematische verloven.

Alles over Thematische verloven

Tijdskrediet

Uw werknemer wil één dag per week thuisblijven om voor zijn of haar kind van 6 jaar te zorgen. Of uw werknemer wil thuisblijven om voor een ziek familielid te zorgen. Wanneer mag hij dat en kunt u die aanvraag weigeren of de startdatum uitstellen? Ontdek hier alles over de verschillende vormen van tijdskrediet.

Alles over Tijdskrediet

Tijdelijke werkloosheid

Omwille van bijvoorbeeld economische problemen of het slechte weer kunt u uw werknemers tijdelijk niet of minder laten werken. Dan kunt u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Bekijk hier welke vormen van tijdelijke werkloosheid er bestaan.

Alles over Tijdelijke werkloosheid

Tijd voor gezin en zorg

Op belangrijke momenten in hun leven hebben werknemers soms het recht om afwezig te blijven van het werk. Denk bijvoorbeeld aan zwangerschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof,… Hier vindt u een overzicht van alle mogelijkheden en de rechten en plichten van u en uw werknemer.

Alles over Tijd voor gezin en zorg

Tijd voor de werknemer

Uw werknemer kan zich ook na het werk verder ontwikkelen. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld Vlaams opleidingsverlof nemen. Hier leest u niet alleen alles over dat verlof, maar bijvoorbeeld ook over klein verlet, politiek verlof,…

Alles over Tijd voor de werknemer