Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aanwerven & arbeidsovereenkomst sluiten

U werft een nieuwe medewerker aan. Wat zijn de regels rond selectie? Bij welke instanties moet u zich aansluiten? En welke documenten moet u opmaken en bijhouden?

Selectie en werving

Wilt u alles weten over de verplichtingen van de werkgever en de sollicitant in de precontractuele relatie? U leest het hier!

Alles over Selectie en werving

Voor het eerst werkgever worden

Werft u voor het eerst personeel aan? U dient veel administratieve stappen te zetten en documenten in te vullen. Ontdek hier hoe u tewerk gaat.

Alles over Voor het eerst werkgever worden

Sociale documenten

De werkgever is wettelijk verplicht om bepaalde documenten, sociale documenten genoemd, op te maken. Naast de sociale documenten in strikte zin bestaat er een hele reeks van documenten van sociale aard, onder meer de loonbrief en het arbeidsreglement.

Alles over Sociale documenten

Arbeidsovereenkomst sluiten

Welke clausules moet u opnemen in uw arbeidsovereenkomsten?

Alles over Arbeidsovereenkomst sluiten

Bijzondere overeenkomsten

Naast de gewone arbeidsovereenkomst bestaan er een reeks bijzondere overeenkomsten voor bepaalde categorieën van werknemers: de studenten, de werknemers met een flexi-job, de seizoenarbeiders... Er bestaan ook specifieke bepalingen voor de vrijwilligers. Ontdek de bijzondere regels die deze verschillende overeenkomsten regelen hier.

Alles over Bijzondere overeenkomsten

Bedrijfsleiders

Naast personen met een werknemersstatuut heeft elk bedrijf ook één of meerdere bedrijfsleiders. Er bestaan verschillende soorten van bedrijfsleiders. Ze hebben aparte regels rond sociaal statuut, bezoldiging bedrijfsvoorheffing en hun fiscale fiche.

Alles over Bedrijfsleiders

Grensarbeiders - Fiscale aspecten

Wanneer bepaalde basisvoorwaarden vervuld zijn, dan zijn de bezoldigingen die de grensarbeider verdient, bij wijze van uitzondering, enkel belastbaar in de woonstaat.

Alles over Grensarbeiders - Fiscale aspecten