Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verlonen

Het abc van de verloning: hoeveel loon moet u uw werknemer betalen en volgens welke modaliteiten? Welke lasten wegen op het loon? En bovenal, hoe kunt u slim verlonen? Leer meer over alternatieve vormen van verloning en loonverwerking.

Algemene regels rond verlonen

Welk loon moet u uw werknemers toekennen, en volgens welke modaliteiten? Welke inhoudingen mag u uitvoeren op het loon? Hoe evolueren de lonen? U vindt de antwoorden op deze vragen hier.

Alles over Algemene regels rond verlonen

Fiscale loonlasten: de bedrijfsvoorheffing

Als echt voorschot op de eindbelasting speelt de bedrijfsvoorheffing een centrale rol in de loonfiscaliteit. We nemen de regels door die van toepassing zijn voor de bedrijfsvoorheffing zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders, en focussen ook op de verplichtingen van de personen die deze voorheffing moeten inhouden en doorstorten aan de Schatkist.

Alles over Fiscale loonlasten: de bedrijfsvoorheffing

Sociale loonlasten: de RSZ-bijdragen

Er moeten socialezekerheidsbijdragen worden betaald aan de RSZ. Hoeveel bedragen de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid? Welke persoonlijke bijdragen betaalt de werknemer op zijn loon? Zijn er RSZ-verminderingen mogelijk? Volg onze gids.

Alles over Sociale loonlasten: de RSZ-bijdragen

Burgerlijke staat en personen ten laste

Wanneer het gezin van een belastingplichtige bestaat uit gezinsleden of andere personen die als fiscaal ten laste kunnen worden beschouwd, levert dit een aanzienlijk belastingvoordeel op in de vorm van een toeslag op de belastingvrije som. Het is dus van essentieel belang te bepalen wie kan worden beschouwd als zijnde fiscaal ten laste.

Alles over Burgerlijke staat en personen ten laste

Voordelen van alle aard

In uw zoektocht om werknemers alternatief te verlonen, mag u zeker de voordelen van alle aard niet vergeten. Deze voordelen bestaan in alle vormen en maten (van smartphones tot bedrijfswagens) en genieten vaak van een gunstige sociale of fiscale behandeling.

Alles over Voordelen van alle aard

Vakantiegeld

Uw werknemer heeft recht op een bepaald aantal wettelijke vakantiedagen, maar ook op vakantiegeld. In deze artikelen leest u alles over het enkel en dubbel vakantiegeld en het vertrekvakantiegeld voor bedienden.

Alles over Vakantiegeld

Eindejaarspremie

Niet alle werknemers hebben recht op een eindejaarspremie. Wat met uw werknemers? Hebben ze recht op een premie op het einde van het jaar?

Alles over Eindejaarspremie

Voordelig verlonen

Verlonen houdt veel meer in dan een maandloon betalen. Er bestaan tal van alternatieve verloningsvormen. De meeste daarvan zijn sociaal en fiscaal voordelig. Volg de gids en doe uw portemonnee een plezier!

Alles over Voordelig verlonen

Aanvullend pensioen voor werknemers

Het wettelijke pensioen is onvoldoende om gepensioneerden de levensstandaard te geven die ze tijdens hun beroepsleven hadden. Daarom wordt sterk aanbevolen dat ze deze eerste pensioenpijler aanvullen. Werknemers kunnen dit individueel doen (derde pensioenpijler), maar dit aanvullend pensioen kan ook worden opgebouwd in het kader van hun arbeidsovereenkomst (tweede pensioenpijler). Hier vindt u de informatie die voor u van belang is als werkgever.

Alles over Aanvullend pensioen voor werknemers

Loonkosten verminderen

Verminder de sociale en fiscale druk op de lonen van uw personeel. Er zijn twee belangrijke manieren om dit te doen: fiscale steunmaatregelen en sociale steunmaatregelen. Lees meer over deze maatregelen onder het thema "Loonbeleid optimaliseren".

Alles over Loonkosten verminderen

Terugbetaling van vervoerskosten

Het traject tussen de woonplaats en de werkplaats wordt beschouwd als een privéverplaatsing bij de werknemer. De kosten van het woon-werkverkeer zijn dus in principe voor zijn rekening. Verschillende wettelijke en sectorale bepalingen verplichten de werkgever echter om een tegemoetkoming te betalen in deze kosten. Hier bekijken we de sociale en fiscale aspecten van deze vergoedingen bij de werknemer, de werkgever en de zelfstandige bedrijfsleider.

Alles over Terugbetaling van vervoerskosten

Bedrijfswagen

Bedrijfswagens blijven een belangrijke alternatieve verloningsvorm. Hoe worden bedrijfswagens op sociaal en fiscaal vlak behandeld en met welke arbeidsrechtelijke aspecten moet u rekening houden?

Alles over Bedrijfswagen

Mobiliteitsbudget

Met het mobiliteitsbudget kan worden gekozen voor groenere alternatieven voor de ‘klassieke’ bedrijfswagen. Wat zijn de 3 pijlers van dat budget? Hoe worden ze sociaal en fiscaal behandeld? Hoe voert u een mobiliteitsbudget in binnen uw onderneming?

Alles over Mobiliteitsbudget

Geschenken en cheques

Onder bepaalde voorwaarden zijn geschenken en cheques - waarvan er in België veel zijn - vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Kom meer te weten over deze verschillende manieren om uw werknemer op een voordelige manier te verlonen.

Alles over Geschenken en cheques

Kosten eigen aan de werkgever

Bedragen die een terugbetaling vormen van eigen kosten van de werkgever zijn geen loon. Die terugbetaling moet echter voldoen aan bepaalde voorwaarden en overeenstemmen met werkelijk gemaakte kosten. Dit zijn de te volgen regels.

Alles over Kosten eigen aan de werkgever

Fiscale ruling

Het systeem van voorafgaande beslissingen, ook bekend als ruling, biedt u de mogelijkheid een verrichting die u overweegt ter goedkeuring voor te leggen aan de dienst voorafgaande beslissingen. Maar hoe werkt dit systeem in de praktijk?

Alles over Fiscale ruling

Telewerkvergoedingen

Telewerken neemt vandaag een belangrijke plaats in binnen onze bedrijven. Hoe werden de regels over telewerkvergoedingen aan deze nieuwe realiteit aangepast? Welke vergoedingen mag u aan uw werknemers terugbetalen?

Alles over Telewerkvergoedingen