Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Overzichtstabellen van de opzegtermijnen

Opzegtermijn voor huispersoneel in dienst voor 1 januari 2014

Verbreking van de arbeidsovereenkomst dienstbode en van ander huispersoneel.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Contracten waarvan de uitvoering ten vroegste op 1 januari 2012 begon [1]

Toepasselijke termijnen voor de berekening van het eerste deel van de opzegtermijn op 31 december 2013. Bij dit eerste deel moet een tweede deel opgeteld worden, berekend op basis van de nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2014, op basis van de anciënniteit verworven vanaf die datum (zie Opzegtermijnen voor werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014).

 

Anciënniteit

Termijn (in kalenderdagen tenzij anders vermeld) na te leven door

Inwerkingtreding [2]

 

 

Werkgever

Werknemer

 

Wettelijke termijnen

Minder dan 6 maanden

28 dagen

14 dagen

de maandag die volgt

Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar

40 dagen

14 dagen

Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar

48 dagen

14 dagen

Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar

64 dagen

14 dagen

Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar

97 dagen

14 dagen

20 jaar of meer

129 dagen

28 dagen

Contracten waarvan de uitvoering voor 1 januari 2012 begon

Toepasselijke termijnen voor de berekening van het eerste deel van de opzegtermijn op 31 december 2013. Bij dit eerste deel moet een tweede deel opgeteld worden, berekend op basis van de nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2014, op basis van de anciënniteit verworven vanaf die datum (zie “Opzegtermijnen voor werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014”).

 

 

Anciënniteit

Termijn (in kalenderdagen tenzij anders vermeld) na te leven door

Inwerkingtreding [3]

 

 

Werkgever

Werknemer

 

Termijnen voorzien bij CAO nr. 75 van 20 december 1999 (KB van 10 februari 2000)

6 maanden tot - 5 jaar
5 tot - 10 jaar
10 tot - 15 jaar
15 tot - 20 jaar
20 jaar en +

35 dagen
42 dagen
56 dagen
84 dagen
112 dagen

14 dagen
14 dagen
14 dagen
14 dagen
28 dagen

de maandag die volgt

Wettelijke termijn

- dan 6 maanden

28 dagen

14 dagen

de maandag die volgt

Verbreking van de arbeidsovereenkomst van ander huispersoneel

Arbeidersstatuut: Klik op Opzegtermijnen voor arbeiders in dienst voor 1 januari 2014

Bediendenstatuut: Klik op Opzegtermijnen voor bedienden in dienst voor 1 januari 2014

[1] Voor meer informatie, raadpleeg ons dossier Beëindiging van de arbeidsovereenkomst/Opzegtermijn – Duur en aanvang van de opzegtermijn.

[2] De regel van inwerkingtreding van de opzegtermijn moet gecombineerd worden met het principe volgens hetwelk de aangetekende opzegbrief geacht wordt ontvangen te zijn de derde werkdag die op de neerlegging bij de post volgt (enkel in geval van ontslag middels presteren van een opzeg).

[3] De regel van inwerkingtreding van de opzegtermijn moet gecombineerd worden met het principe volgens hetwelk de aangetekende opzegbrief geacht wordt ontvangen te zijn de derde werkdag die op de neerlegging bij de post volgt (enkel in geval van ontslag middels presteren van een opzeg).

Alle artikelen over Overzichtstabellen van de opzegtermijnen