Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Overzichtstabellen van de opzegtermijnen

Opzegtermijnen voor werknemers in dienst sinds 1 januari 2014

Voorafgaande opmerkingen

Laatst bijgewerkt op 16 januari 2023
 1. Wenst u de opzegtermijnen voor werknemers in dienst voor 1 januari 2014 te raadplegen, klik dan hier:

  Opzegtermijnen voor bedienden in dienst voor 1 januari 2014
  Opzegtermijnen voor arbeiders in dienst voor 1 januari 2014
  Opzegtermijnen voor dienstboden in dienst voor 1 januari 2014
   
 2. Sinds 1 januari 2014 vangt de opzegtermijn aan op de maandag volgend op de week waarin de opzeg betekend werd.
 3. Sinds 1 januari 2014 wordt enkel nog de anciënniteit van de werknemer in aanmerking genomen om de opzegtermijn te bepalen.
 4. Alle opzeggingen die voor 1 januari 2014 betekend werden, blijven hun gevolgen behouden.

Ontslag door de werkgever [1]

Anciënniteit

Opzeg werkgever

Anciënniteit

Opzeg werkgever

Anciënniteit

Opzeg werkgever

0 tot < 3 m

1 week

7 jaar

24 weken

22 jaar

64 weken

3 tot < 4 m

3 weken

8 jaar

27 weken

23 jaar

65 weken

4 tot < 5 m

4 weken

9 jaar

30 weken

24 jaar

66 weken

5 tot < 6 m

5 weken

10 jaar

33 weken

25 jaar

67 weken

6 tot < 9 m

6 weken

11 jaar

36 weken

26 jaar

68 weken

9 tot <12 m

7 weken

12 jaar

39 weken

27 jaar

69 weken

12 tot < 15 m

8 weken

13 jaar

42 weken

28 jaar

70 weken

15 tot < 18 m

9 weken

14 jaar

45 weken

29 jaar

71 weken

18 tot < 21 m

10 weken

15 jaar

48 weken

30 jaar

72 weken

21 tot < 24 m

11 weken

16 jaar

51 weken

31 jaar

73 weken

2 jaar

12 weken

17 jaar

54 weken

32 jaar

74 weken

3 jaar

13 weken

18 jaar

57 weken

33 jaar

75 weken

4 jaar

15 weken

19 jaar

60 weken

34 jaar

76 weken

5 jaar

18 weken

20 jaar

62 weken

35 jaar

77 weken

6 jaar

21 weken

21 jaar

63 weken

36 jaar

78 weken

Opmerking: Sinds 1 januari 2014 zijn enkel nog de bovenstaande opzegtermijnen van toepassing. Het is dus niet meer mogelijk om een verkorte opzegtermijn van 7 dagen in de arbeidsovereenkomst te voorzien. 

Ontslag door de werknemer [2]

Anciënniteit

Opzeg werknemer

Anciënniteit

Opzeg werknemer

0 tot minder dan 3 maanden

1 week

2 tot minder dan 4 jaar

6 weken

3 tot minder dan 6 maanden

2 weken

4 tot minder dan 5 jaar

7 weken

6 tot minder dan 12 maanden

3 weken

5 tot minder dan 6 jaar

9 weken

12 tot minder dan 18 maanden

4 weken

6 tot minder dan 7 jaar

10 weken

18 tot minder dan 24 maanden

5 weken

7 tot minder dan 8 jaar

12 weken

 

 

8 jaar en meer

13 weken

Tegenopzeg door de werknemer

Anciënniteit

Opzeg werknemer

0 tot minder dan 3 maand

1 week

3 tot minder dan 6 maand

2 weken

6 tot minder dan 12 maand

3 weken

1 jaar en meer

4 weken

Rustpensioen

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Opzegtermijn [3] na te leven door

De werkgever

De werknemer

Einde van de overeenkomst op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar)

Zie gewone opzegtermijnen met een maximum van 26 weken

Zie gewone opzegtermijnen

Beëindiging van de overeenkomst vóór de wettelijke pensioenleeftijd

Zie gewone opzegtermijnen

Zie gewone opzegtermijnen

Afwezigheid om nieuw werk te zoeken [4]

Periode van de opzegtermijn

Duur van het sollicitatieverlof

Periode voorafgaand aan de laatste 26 weken van de opzegtermijn

1 halve dag/week [5]

Laatste 26 weken van de opzegtermijn

of

gedurende de hele opzegtermijn wanneer de werknemers outplacement geniet

2 halve dagen/week (maximum 1 dag) [6]

 

[1] Contracten van onbepaalde duur en eerste helft (maximum 6 maanden) van contracten van bepaalde duur.

[2] Contracten van onbepaalde duur en eerste helft (maximum 6 maanden) van contracten van bepaalde duur.

[3] Nieuw artikel 37/6 van de wet van 3 juli 1978. Deze termijnen zijn van toepassing voor elke beëindiging van een overeenkomst, zowel naar aanleiding van de pensionering als om een einde te maken aan een overeenkomst die werd gesloten in het kader van de toegelaten activiteiten van gepensioneerden.

[4] Nieuw artikel 41 van de wet van 3 juli 1978.

[5] Pro rata voor deeltijders.

[6] Pro rata voor deeltijders.

Alle artikelen over Overzichtstabellen van de opzegtermijnen