Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Formaliteiten van de afsluiting 

De fiscale fiche 281.10

De werkgever heeft de verplichting om individuele fiches op te maken.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

De fiscale fiche 281.10 vermeldt alle bezoldigingen [1] die aan de werknemer uitbetaald werden voor het kalenderjaar waarin de overeenkomst beëindigd werd. Op basis daarvan kan de werknemer zijn belastingaangifte invullen.

We herinneren eraan dat de verplichting om individuele fiches op te maken eveneens belangrijk is voor de werkgever. Enkel de bezoldigingen die op de individuele fiches voorkomen kunnen immers als beroepskosten beschouwd worden en dus afgetrokken worden van de winsten of baten van de onderneming.

Indien u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex vervult dit alle nodige formaliteiten ten aanzien van de belastingadministratie. U zal tevens de individuele fiche bestemd voor uw werknemer ontvangen.

[1] Onder bezoldiging dient u te verstaan, alles wat krachtens de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd is. Daartoe behoren ook de kosten die door de werknemer werden gedragen maar die ten laste vallen van de werkgever.

Alle artikelen over Formaliteiten van de afsluiting