Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering 

Is het mogelijk de arbeidsovereenkomst voor het begin van uitvoering met een opzegtermijn te verbreken?

Het Hof van Cassatie heeft deze vraag positief beantwoord

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2022

Het Hof van Cassatie heeft deze vraag positief beantwoord, “omdat geen enkele wetsbepaling vereist dat de opzeg gegeven wordt wanneer de uitvoering van de overeenkomst reeds begonnen is”. Hoewel het niet echt gebruikelijk is, kan de arbeidsovereenkomst voor het begin van uitvoering met opzegtermijn verbroken worden. Hiervoor gelden dezelfde regels als tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Aangezien de werknemer in dit geval automatisch in de schijf van 0 tot 3 maanden anci├źnniteit in de onderneming valt, zal de door de werkgever na te leven opzegtermijn 1 week bedragen. Deze opzegtermijn begint in principe te lopen op de maandag na de kennisgeving ervan.

Afhankelijk van het moment waarop de opzegtermijn aanvangt, valt (een deel van) de opzegtermijn in de periode tussen de ondertekening van de arbeidsovereenkomst en de effectieve indiensttreding van de werknemer. De opzegtermijn loopt dus hoewel er op dat moment geen effectieve prestaties zijn.  Er zal dan ook geen vergoeding verschuldigd zijn. Valt (een deel van) de opzegtermijn na de effectieve begindatum van het contract, dan zullen deze dagen nog gepresteerd moeten worden of moet er een verbrekingsvergoeding betaald worden.

Alle artikelen over Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering