Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering 

Hoeveel bedraagt de verbrekingsvergoeding bij een beëindiging voor het begin van uitvoering?

Het bedrag van deze vergoeding hangt af van de aard van het contract (bepaalde of onbepaalde duur).

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2022

Indien er geen dringende reden voorhanden is om het contract voor het begin van uitvoering stop te zetten en er wordt geen opzegtermijn “gepresteerd”, dan zal de partij die de overeenkomst beëindigt, de andere een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn.

Het bedrag van deze vergoeding hangt af van de aard van het contract (bepaalde of onbepaalde duur). Dezelfde principes als bij een verbreking tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zijn van toepassing.

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Aangezien de werknemer in dit geval automatisch in de schijf van 0 tot 3 maanden anciënniteit in de onderneming valt, zal de te betalen opzegvergoeding 1 week loon bedragen. 

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Wanneer de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur tijdens de eerste helft van de overeenkomst opgezegd kan worden, zijn dezelfde regels van toepassing als voor een contract van onbepaalde duur en zal de opzegvergoeding dus 1 week loon bedragen.

Kan de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur niet opgezegd worden, dan is een verbrekingsvergoeding verschuldigd die overeenstemt met het loon dat verschuldigd is tot aan het verstrijken van de termijn die in de arbeidsovereenkomst overeengekomen werd. Deze vergoeding mag evenwel niet meer bedragen dan het dubbele van de vergoeding die verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst voor onbepaalde duur gesloten was en zal dus maximum 2 weken loon bedragen.

Om te weten in welke gevallen een overeenkomst van bepaalde duur opgezegd kan worden, verwijzen we u naar onze fiche “Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur”.

Alle artikelen over Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering