Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten 

Aan welke fiscale inhoudingen is de opzegvergoeding onderworpen?

De opzegvergoeding is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Onderworpen aan bedrijfsvoorheffing

Deze wordt berekend volgens de aanslagvoeten die van toepassing zijn op achterstallig loon

De aanslagvoet wordt bepaald op basis van het loon dat als grondslag heeft gediend voor de berekening van de vergoeding, of bij ontstentenis, op basis van het loon dat de werknemer heeft ontvangen tijdens zijn laatste periode van normale werkzaamheid in dienst van de werkgever die de vergoeding betaalt.

Vermelding op de loonfiche

De opzegvergoeding wordt afzonderlijk op de loonfiche vermeld. Deze opzegvergoeding wordt in de personenbelasting definitief belast tegen de gemiddelde aanslagvoet die van toepassing is op het totaalbedrag van de belastbare inkomsten van het laatste jaar waarin de werknemer een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad, zelfs indien ze betrekking heeft op verschillende belastbare tijdperken.

Alle artikelen over Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten