Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders  

Hoe staat de werkloosheidsverzekering tegenover deze vergoeding?

De OCV voor de toepassing van de werkloosheidsverzekering gelijkgesteld met een opzegvergoeding.

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2022

Gelijkstelling met een opzegvergoeding

De OCV voor de toepassing van de werkloosheidsverzekering gelijkgesteld met een opzegvergoeding. Dat betekent dat:

  • De werknemer geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen tijdens de periode die gedekt is door de OCV
  • Het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen) pas na de periode die gedekt is door de ontslagcompensatievergoeding aanvangt
  • De OCV behouden kan worden als de werknemer ander werk vindt

Periode gedekt door de OCV

De periode die gedekt is door de OCV is gelijk aan: (A - B1 - B2) x 6/7 (uitgaand van een zesdagenstelsel – resultaat afgerond op de hogere eenheid) [1].

In geval van cumul met de inschakelingsvergoeding, is die periode gelijk aan: (bruto bedrag ontslagcompensatievergoeding / BML) x 26.

Deze periode neemt een aanvang vanaf de eerste dag, met uitsluiting van de zondag, volgend op de periode die gedekt is door loon of door een door de werkgever verschuldigde opzegvergoeding ingevolge de beëindiging van de tewerkstelling die aanleiding geeft tot de aanvraag om een OCV.

Periode van met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen

De periode die gedekt is door de ontslagcompensatievergoeding wordt als een periode van met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen beschouwd. Die dagen komen dus in aanmerking om het aantal dagen tewerkstelling tijdens de beroepsinschakelingstijd te bepalen [2].

Periode van werkhervatting of tewerkstelling

De periode die gedekt is door de ontslagcompensatievergoeding wordt als een periode van werkhervatting of tewerkstelling beschouwd om uit te maken of de werknemer die werkloos wordt naar de eerste vergoedingsperiode kan terugkeren [3].

 

[1] Deze niet vergoedbare periode kan in toepassing van artikel 46, §4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering geproportioneerd worden.

[2] Artikelen 30 en 33 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

[3] Artikel 116 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Alle artikelen over Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders