Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Het loon bepalen

Indexlist: indexeringen en loonaanpassingen

In onze maandelijkse indexlijst vind je terug in welke paritaire comités er een indexering, loonsverhoging of loonaanpassing plaatsvindt.

Laatst bijgewerkt op 17 juli 2024

In de downloadsectie op deze pagina kan je de Indexlist downloaden. Die spreadsheet geeft per maand een overzicht van de paritaire comités waarin een indexering en/of loonsverhoging plaatsvond.

Een loonaanpassing in mijn sector, wat nu?

Behoort je onderneming tot een activiteitensector (paritair comité of PC) waar er deze maand een indexering en/of verhoging plaatsvindt, eventueel onder de vorm van een premie, cheques of een ander voordeel? Dan ben je als werkgever verplicht om dit toe te kennen aan je werknemers. 

De Indexlist gebruiken 

In de spreadsheet kan je een filter instellen op de kolom Nr. PC. Zo zie je enkel de loonaanpassingen voor het PC of de PC's die je selecteert.

Voorbeeld

Filter de kolom Nr. PC op de zoekterm 200000 om na te gaan of er deze maand een loonaanpassing plaatsvindt in het paritair comité nr. 200.

Als klant van het sociaal secretariaat Securex kunt u het nummer van je paritair (sub)comité terugvinden op de loondocumenten. Omdat Securex uit praktische overwegingen een eigen indeling gebruikt, kan dat nummer verschillen van het nummer op de officiële lijst van paritaire comités.

Wat betekenen de afkortingen in de Indexlist?

In de kolom Type Index van de Indexlist vind je enkele afkortingen. Die hebben de onderstaande betekenis.

M

De loonaanpassing geldt enkel voor de werknemers die volgens de sectorale minimumlonen (barema's) worden betaald, met inbegrip van het eventuele sectorale GMMI. Er ontstaat dus een nieuw barema.

E

Enkel de effectieve (werkelijke) lonen verhogen:

  • ofwel door een conventionele verhoging die werd onderhandeld door de sociale partners in het kader van het tewerkstellingsakkoord,
  • ofwel door een cao inzake indexregels, die een index voorziet van de minimum- en effectieve lonen, maar uw sector heeft nog geen minimumlonen (barema's) vastgelegd.

De sectorale minimumlonen (barema’s en evt. GMMI) blijven ongewijzigd. 

A

Alle lonen worden aangepast, zowel de sectorale minimumlonen als de effectieve lonen.  

M+

De sectorale minimumlonen (barema’s) worden aangepast en de effectieve lonen stijgen met hetzelfde bedrag als de barema’s. Zo wordt het nominale verschil tussen de barema’s en de effectieve lonen niet groter, maar blijft het behouden.

Mna

Enkel het nationaal GMMI (cao nr. 43) of het flexiloon wordt aangepast. De sectorale minimumlonen (barema’s) verhogen niet.  

Msect

Enkel het sectoraal GMMI wordt aangepast. 

Geconventioneerde ondernemingen

De loonaanpassing geldt voor ondernemingen die een ondernemings-cao hebben afgesloten.

Gebaremiseerde bedienden

De loonaanpassing geldt voor de bedienden die volgens de sectorale barema’s betaald worden.

Baremiseerbare bedienden

De loonaanpassing geldt voor:

  • De bedienden waarvan de functie voorkomt in de beroepenclassificatie van de sector
  • De bedienden waarvan de functie in de sectorale beroepsclassificatie zou kunnen voorkomen, maar die niet noodzakelijk betaald worden volgens de sectorale barema’s

Hoe worden indexeringen berekend?

De indexeringen die je in de Indexlist terugvindt, worden berekend op basis van de indexeringsformule die in je specifieke sector geldt. Daarbij vormt de gezondheidsindex slechts één element van de berekening.

De volledige formule kan je raadplegen onder Paritaire comités. Selecteer vervolgens je PC en klik door naar Het loon bepalen > Indexering > Indexeringsregels.

Disclaimer

Het sociaal secratariaat Securex doet er alles aan om je de meest actuele, exacte en volledige informatie mee te delen. Omdat de sectorale regels en loonaanpassingen echter een complexe en snel evoluerende materie zijn, kan Securex niet aansprakelijk gesteld worden voor de gepubliceerde informatie.

Alle artikelen over Het loon bepalen