Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Formaliteiten van de afsluiting 

Wanneer moeten deze betalingen plaatsvinden?

De betalingen moeten gebeuren op het tijdstip van de verbreking en ten laatste op de datum van de eerste loonbetaling volgend op de datum van het einde van de overeenkomst.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Dit principe geldt evenwel niet voor de betaling van de bedrijfstoeslag [1] en de betalingen die betrekking hebben op de ontslagmotivering [2].

Opgelet! De compenserende opzegvergoeding is verschuldigd vanaf het einde van de arbeidsrelatie. Vanaf die datum beginnen ook de wettelijke interesten te lopen.

De werkgever beschikt evenwel over de mogelijkheid om de opzegvergoeding in maandtermijnen te betalen:

  • Indien de onderneming in moeilijkheden of in uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden verkeert. Deze begrippen worden nader omschreven in een koninklijk besluit [3]
  • Indien de werknemer akkoord gaat met een gespreide betaling van de opzegvergoeding. In dat geval blijven de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing wel onmiddellijk verschuldigd.

[1] Deze wordt in principe elke maand tot aan de pensioenleeftijd betaald (voor meer informatie verwijzen we u naar de fiche “Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag – Overzicht” in de rubriek Info+).

[2] De boete dient pas betaald te worden nadat de werknemer een ontslagmotivering heeft geëist en u daar als werkgever niet op in bent gegaan. De vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag of wegens willekeurig ontslag volgt na een rechterlijke uitspraak. Voor meer informatie verwijzen we naar onze fiches gewijd aan de ontslagmotivering.

[3] Koninklijk besluit van 29 augustus 1985.

Alle artikelen over Formaliteiten van de afsluiting