Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Formaliteiten van de afsluiting 

Het tewerkstellingsattest

Het tewerkstellingsattest vermeldt enkel de begin- en einddatum van de overeenkomst alsook de aard van het verrichte werk.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Het mag geen enkele andere vermelding bevatten, tenzij de werknemer daar uitdrukkelijk om verzoekt. Aan de hand van dit document kan de werknemer zijn beroepservaring aan een andere werkgever bewijzen.

Dit attest moet worden uitgereikt wanneer de overeenkomst een einde neemt. De wet voorziet niet in enige andere termijn.

Alle artikelen over Formaliteiten van de afsluiting