Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Overzichtstabellen van de opzegtermijnen

Opzegtermijn voor studenten in dienst voor of vanaf 1 januari 2014

Voor de proefbedingen die aanvangen vanaf 1 januari 2014 gelden sommige regels.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Verbreking tijdens de proefperiode

Proefperiode Beëindiging door werkgever of student
3 eerste arbeidsdagen Zonder opzeg of vergoeding

Verbreking na de proefperiode (zowel voor de studenten in dienst voor als na 1 januari 2014)

 

  Duur van de overeenkomst Te respecteren termijn (kalenderdagen) door Inwerkingtreding [1]
    De werkgever De student  
Verbreking vóór de datum vastgelegd in de overeenkomst (art. 130 - wet van 3 juli 1978)

tot 1 maand

meer dan 1 maand

3 dagen

7 dagen

1 dag

3 dagen

de maandag die volgt

de maandag die volgt

[1] De inwerkingtredingsregel dient gecombineerd te worden met de regel volgens welke het aangetekend schrijven geacht wordt ontvangen te zijn de 3de werkdag na de neerlegging bij de post (enkel in geval van ontslag middels het presteren van een opzeg).

Alle artikelen over Overzichtstabellen van de opzegtermijnen