Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders  

Welke werknemers worden beoogd?

De bedienden komen dus niet in aanmerking.

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2022

Arbeiders

Het recht op een OCV is voorbehouden aan de werknemers die op 31 december 2013 verbonden waren:

  • Door een arbeidsovereenkomst voor arbeiders [1] 
  • Door een dienstenchequeovereenkomst [2]
  • Door een arbeidsovereenkomst voor dienstboden [3]

De bedienden komen dus niet in aanmerking, tenzij het om een bediende gaat die op 31 december 2013 als arbeider bij dezelfde werkgever werkte. In dat geval wordt het eerste deel van zijn opzegtermijn immers ook op de op dat moment geldende lagere opzegtermijnen voor arbeiders berekend [4]. 

Gemakshalve hebben wij het in deze fiche voortaan over ‘arbeiders’ als we verwijzen naar de werknemers die aanspraak kunnen maken op de OCV.

In dienst getreden vóór 1 januari 2014

De ononderbroken arbeidsovereenkomst van de arbeider moet aangevangen zijn vóór 1 januari 2014. De arbeiders die later in dienst getreden zijn, vallen dus uit de boot.

Met een zeker aantal dienstjaren

Sinds 1 januari 2017 opent elke arbeider die in dienst was voor 1 januari 2014 het recht op de OCV, ongeacht zijn anciënniteit in de onderneming. De anciënniteitsvoorwaarde wordt sindsdien immers automatisch door elke arbeider vervult.

De anciënniteitsvoorwaarden zijn immers:

  • Ofwel minimum 20 jaar op 1 januari 2014
  • Ofwel minimum 15 jaar op 1 januari 2015
  • Ofwel minimum 10 jaar op 1 januari 2016
  • Ofwel minder dan 10 jaar op 1 januari 2017

Ontslagen sinds 1 januari 2014

Het recht op de OCV is voorbehouden aan de arbeiders die sinds 1 januari 2014 ontslagen worden. Het is de datum van de kennisgeving van het ontslag die telt en het heeft dus geen belang of de arbeider mits prestatie van een opzegtermijn of betaling van een opzegvergoeding ontslagen wordt.

 

[1] In de zin van artikel 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

[2] In de zin van artikel 7bis van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen.  

[3] Zoals bedoeld in Titel V van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

[4] Wijziging ingevoerd door de wet tot verbetering van de werkgelegenheid van 23 april 2015, en van toepassing op ontslagen gegeven vanaf 27 april 2015.

Alle artikelen over Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders