Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten 

Wenst u een voorbeeld van een berekening van de opzegvergoeding?

Hier volgt een voorbeeld van de berekening van de opzegvergoeding voor een bediende.

Laatst bijgewerkt op 8 april 2022

Gegevens

Datum van indiensttreding

01.01.2013

Datum van de beëindiging met opzegvergoeding

31.01.2021

Bruto maandloon (vast)

1.200 euro

Variabel loon verdiend van 01.02.20 - 31.01.21

4.700 euro

Bedrijfswagen (waarde maandelijks voordeel)

250 euro

Groepsverzekering (werkgeversbijdrage)

20 euro

Vaststelling van het basisloon

 

Voor 12 maanden
(bedragen in euro)

Vast loon: 1.200 x 12

14.400

Variabel loon van 12 laatste maanden

4.700

Eindejaarspremie 1.200

1.200

Dubbel vakantiegeld: 92% x 1.200

1.104

Vakantiegeld op variabel: 15,34% x 4.700

720,98

Privégebruik van de bedrijfswagen: 250 (werkelijke waarde) x 12

3.000

Groepsverzekering: 20 (werkgeversbijdrage) x 12

240

Jaartotaal

25.364,98

Basismaandloon

25.364,98 / 12 = 2.113,75

Basisweekloon

2.113,75 x 3 / 13 = 487,79

Vaststelling van de opzegtermijn

Het gaat om een bediende in dienst van voor 1 januari 2014, dus zijn opzegtermijn moet in 2 delen berekend worden:

  • Deel 1 op basis van de anciënniteit van 01.01.2013 tot en met 31.12.2013: 3 maanden
  • Deel 2 op basis van de anciënniteit van 01.01.2014 tot en met 31.01.2021: 24 weken

Totale opzegtermijn: 3 maanden + 24 weken.

Bedrag van de opzegvergoeding

2.113,75 x 3 (deel 1 opzegtermijn) = 6.341,25 euro

487,79 x 24 (deel 2 opzegtermijn) = 11.706,96 euro

Totale opzegvergoeding (deel 1 + deel 2) = 18.048,21 euro

Alle artikelen over Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten