Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten 

Wenst u een voorbeeld van een berekening van de opzegvergoeding?

Hier volgt een voorbeeld van de berekening van de opzegvergoeding voor een bediende.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Gegevens

Datum van indiensttreding

01.01.2013

Datum van de beëindiging met opzegvergoeding

31.01.2021

Bruto maandloon (vast)

1.200 euro

Variabel loon verdiend van 01.02.20 - 31.01.21

4.700 euro

Bedrijfswagen (waarde maandelijks voordeel)

250 euro

Groepsverzekering (werkgeversbijdrage)

20 euro

Vaststelling van het basisloon

 

Voor 12 maanden
(bedragen in euro)

Vast loon: 1.200 x 12

14.400

Variabel loon van 12 laatste maanden

4.700

Eindejaarspremie 1.200

1.200

Dubbel vakantiegeld: 92% x 1.200

1.104

Vakantiegeld op variabel: 15,34% x 4.700

720,98

Privégebruik van de bedrijfswagen: 250 (werkelijke waarde) x 12

3.000

Groepsverzekering: 20 (werkgeversbijdrage) x 12

240

Jaartotaal

25.364,98

Basismaandloon

25.364,98 / 12 = 2.113,75

Basisweekloon

2.113,75 x 3 / 13 = 487,79

Vaststelling van de opzegtermijn

Het gaat om een bediende in dienst van voor 1 januari 2014, dus zijn opzegtermijn moet in 2 delen berekend worden:

  • Deel 1 op basis van de anciënniteit van 01.01.2013 tot en met 31.12.2013: 3 maanden
  • Deel 2 op basis van de anciënniteit van 01.01.2014 tot en met 31.01.2021: 24 weken

Totale opzegtermijn: 3 maanden + 24 weken.

Bedrag van de opzegvergoeding

2.113,75 x 3 (deel 1 opzegtermijn) = 6.341,25 euro

487,79 x 24 (deel 2 opzegtermijn) = 11.706,96 euro

Totale opzegvergoeding (deel 1 + deel 2) = 18.048,21 euro

Alle artikelen over Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten