Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten 

Aan welke sociale inhoudingen is de opzegvergoeding onderworpen?

De door de werkgever verschuldigde opzegvergoeding is onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Normale socialezekerheidsbijdragen

De door de werkgever verschuldigde opzegvergoeding (en niet deze die door de werknemer zou verschuldigd zijn wanneer hij de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder een opzegtermijn in acht te nemen) is onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen.

Bijzondere compenserende bijdrage

De werkgever is een bijzondere compenserende bijdrage verschuldigd op de opzegvergoeding die hij aan een ontslagen werknemer betaalt [1]. Deze bijdrage is bestemd voor het Sluitingsfonds.

De bijdrage is evenwel enkel verschuldigd op dat deel van de opzegvergoeding dat opgebouwd is op basis van de prestaties vanaf 1 januari 2014.

Voorbeeld: een bediende is in dienst sinds 1 januari 2013.  Hij wordt ontslagen met een opzegvergoeding op 1 maart 2021.  Zijn opzegvergoeding zal gelijk zijn aan het loon van 3 maanden (op basis van zijn anciënniteit tot 31 december 2013) en 24 weken (op basis van zijn anciënniteit vanaf 1 januari 2014).  De bijzondere compenserende bijdrage zal enkel verschuldigd zijn op dat deel van de opzegvergoeding dat overeenstemt met de 24 weken loon.

Hoeveel bedraagt de bijzondere compenserende bijdrage?

De bijzondere compenserende bijdrage is gelijk aan een percentage van (een deel van) de opzegvergoeding en dit percentage is afhankelijk van het jaarloon van de werknemer:

  • 1% van de opzegvergoeding indien het jaarloon van de werknemer tussen 44.509 en 54.508 euro ligt
  • 2% van de opzegvergoeding indien het jaarloon van de werknemer tussen 54.509 en 64.508 euro ligt
  • 3% van de opzegvergoeding indien het jaarloon van de werknemer hoger is dan 64.508 euro

Voor werknemers met een jaarloon van minder dan 44.509 euro is dus geen bijdrage verschuldigd.

[1] Nieuw artikel 38 §3quindecies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, ingevoerd door de wet op het eenheidsstatuut.

Alle artikelen over Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten