Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering 

Moeten er bepaalde formaliteiten nageleefd worden?

Indien de arbeidsovereenkomst voor begin van uitvoering stopgezet wordt via de betekening van een opzegtermijn of omwille van een dringende reden, moet voor elk van deze wijzen van beëindiging de respectievelijke formaliteiten nageleefd worden.

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2022

Indien de arbeidsovereenkomst voor begin van uitvoering stopgezet wordt via de betekening van een opzegtermijn of omwille van een dringende reden, moet voor elk van deze wijzen van beëindiging de respectievelijke formaliteiten nageleefd worden.  We verwijzen daarvoor naar onze fiches "Opzegtermijn - Formaliteiten" en "Dringende reden – Algemene principes".

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een verbrekingsvergoeding of in gemeenschappelijk akkoord zijn geen formaliteiten voorzien. Wij raden echter aan om deze beëindiging toch ook schriftelijk te bevestigen. Hierdoor vermijdt u dat de werknemer enige tijd na de beëindiging toch zou eisen dat u hem tewerkstelt zoals in de arbeidsovereenkomst werd voorzien. Als u op dat moment niet kan bewijzen dat de overeenkomst verbroken werd, zal u alsnog verplicht zijn de werknemer te laten werken of zelf het contract te verbreken met betaling van een verbrekingsvergoeding.

Alle artikelen over Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering