Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders  

Hoe wordt de ontslagcompensatievergoeding uitbetaald?

De OCV wordt volledig ten laste genomen door de RVA.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

De werkgever moet wel een aantal formaliteiten vervullen om de betalingsprocedure van de OCV op te starten.

Formulier C4 uitgereikt door de werkgever

De ontslagen arbeider die recht heeft op een OCV moet deze aan de hand van het formulier C4 aanvragen.

Het is de werkgever die hem dat formulier spontaan en uiterlijk op de laatste werkdag moet overhandigen.

U kunt dit formulier downloaden door hier te klikken [1].

De arbeider moet zijn aanvraag indienen

De arbeider moet zijn dossier aan de hand van zijn formulier C4 indienen bij de betalingsinstelling van zijn keuze (HVW of vakbond). Deze stuurt het betalingsverzoek dan door naar de RVA [2].

De arbeider kan zijn aanvraag indienen:

  • Ten vroegste vanaf de eerste werkdag [3] die volgt op de periode gedekt door een loon of een opzegvergoeding volgend op het einde van de tewerkstelling die aanleiding geeft tot de aanvraag
  • En ten laatste binnen 6 maanden vanaf die dag. Opgelet! Indien de arbeider ook werkloosheidsuitkeringen op basis van hetzelfde formulier C4 wil aanvragen, wordt die termijn op 2 maanden gebracht

Indien deze termijn nageleefd is en het dossier volledig is, zal de OCV toegekend worden. In geval van weigering kan de werknemer nog in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.  Hij moet dit dan binnen 3 maanden indienen.

Wijze van betaling

Principe: betaling per maand

Als algemene regel geldt dat de OCV maandelijks wordt uitbetaald.

Hiervoor wordt het totale bedrag van de OCV omgezet in een dagbedrag en de werknemer zal dan voor alle dagen van de maanden die gedekt zijn door de OCV, behalve voor de zondagen, recht hebben op dit dagbedrag. Alle daguitkeringen waarop de werknemer voor de betrokken maand gerechtigd is, worden tijdens de daaropvolgende maand in één keer uitbetaald.

De OCV volgt dus de regels die ook voor de andere uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, onderbrekingsuitkeringen) die door de RVA betaald worden, gelden.

Uitzondering: eenmalige betaling

De werknemer die dit wenst, kan in zijn uitkeringsaanvraag verzoeken om een eenmalige betaling van de OCV. In dat geval wordt de OCV in één keer uitbetaald en dit uiterlijk binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de 3de werkdag volgend op het tijdstip waarop de beslissing tot toekenning van de vergoeding aan de betalingsinstelling meegedeeld werd.

 

[1] U kunt de papieren formulieren C4 vervangen door een elektronische aangifte. Voor meer informatie, zie de site van de sociale zekerheid. Indien u hiervoor kiest, moet u nog altijd het formulier C4 ARS aan de werknemer overhandigen.

[2] Het is de directeur van het werkloosheidsbureau van het ambtsgebied waarin de arbeider zijn hoofdverblijf heeft die over het recht op de OCV beslist.

[3] In een zesdagenstelsel.

Alle artikelen over Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders