Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Overzichtstabellen van de opzegtermijnen

Opzegtermijnen voor arbeiders in dienst voor 1 januari 2014

De opzegtermijn voor werknemers in dienst voor 1 januari 2014 bestaat uit 2 delen.

Laatst bijgewerkt op 16 januari 2023

Voorafgaande opmerkingen

  1. 1ste deel: een opzegtermijn berekend op 31 december 2013 op basis van de oude regels
    +
    2de deel: een opzegtermijn berekend volgens de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 op basis van de anciënniteit verworven vanaf diezelfde datum (zie “Opzegtermijnen voor werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014”).
  2. Wenst u de opzegtermijnen voor werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014 te raadplegen, klik dan hier: “Opzegtermijnen voor werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014”.
  3. Alle opzeggingen die voor 1 januari 2014 betekend werden, blijven hun gevolgen behouden.
  4. Sinds 1 januari 2014 vangt de opzegtermijn aan op de maandag volgend op de week waarin de opzeg betekend werd.

Opgelet! Vergeet niet te kijken wat uw sector voorzien heeft

Opzegtermijnen

Contracten waarvan de uitvoering ten vroegste op 1 januari 2012 begon

Toepasselijke termijnen voor de berekening van het eerste deel van de opzegtermijn op 31 december 2013. Bij dit eerste deel moet een tweede deel opgeteld worden, berekend op basis van de nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2014, op basis van de anciënniteit verworven vanaf die datum (zie “Opzegtermijnen voor werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014”).

  Anciënniteit Termijn (in kalenderda­gen tenzij anders vermeld) na te leven door
    Werkgever Werknemer
Conventionele termijnen vastgelegd door het paritair comité en bekrachtigd bij KB Varieert naargelang de anciënniteit in de onderneming of in de activiteitensector.  U vindt deze informatie op de site voor uw paritair comité. Voor wat niet door de sector bepaald is, moet u de wettelijke termijnen toepassen.
Wettelijke termijnen   Wettelijke termijnen (zie Tabel A, kolommen 1 en 2) Wettelijke termijnen (zie Tabel A, kolommen 1 en 3)
Bijzondere termijn vastgelegd door de arbeidsovereenkomst [1] - 6 maanden ononderbroken dienst Minimum 7 dagen Maximum de helft van de termijn die is overeengekomen ingeval de werkgever opzegt

Opgelet: Voor de werknemers die zich nog in proef bevonden op 31 december 2013, wordt de opzegtermijn op 31 december 2013 vastgeklikt alsof er nooit een proefbeding is geweest.

Tabel A

Anciënniteit van de arbeider Opzegtermijn werkgever Opzegtermijn werknemer
Minder dan 6 maanden 28 dagen 14 dagen
Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar 40 dagen 14 dagen
Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar 48 dagen 14 dagen
Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar 64 dagen 14 dagen
Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar 97 dagen 14 dagen
20 jaar of meer 129 dagen 28 dagen

Contracten waarvan de uitvoering voor 1 januari 2012 begon

Toepasselijke termijnen voor de berekening van het eerste deel van de opzegtermijn op 31 december 2013. Bij dit eerste deel moet een tweede deel opgeteld worden, berekend op basis van de nieuwe regels van toepassing vanaf 1 januari 2014, op basis van de anciënniteit verworven vanaf die datum (zie “Opzegtermijnen voor werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014”).

  Anciënniteit Termijn (in kalenderdagen tenzij anders vermeld) na te leven door
    werkgever werknemer
Conventionele termijnen vastgelegd door het paritair comité en bekrachtigd bij KB (oud artikel 61 WAO) Varieert naargelang de anciënniteit in de onderneming of in de activiteitensector.   U vindt deze informatie op de site voor uw paritair comité. Voor wat niet door de sector bepaald is, moet u de wettelijke termijnen (oud artikel 59 WAO) toepassen (zie hieronder).
Wettelijke termijnen (oud artikel 59 WAO) - dan 20 jaar
20 jaar en +
28 dagen
56 dagen
14 dagen
28 dagen
Indien geen termijnen vastgesteld door PC (bij KB): termijnen voorzien bij CAO nr. 75 van 20 december 1999. Voor wat niet bepaald wordt door de CAO nr. 75: wettelijke termijnen toepassen 6 maanden tot - 5 jaar
5 tot - 10 jaar
10 tot - 15 jaar
15 tot - 20 jaar
20 jaar en +
35 dagen
42 dagen
56 dagen
84 dagen
112 dagen
14 dagen
14 dagen
14 dagen
14 dagen
28 dagen
Bijzondere termijn vastgelegd door de arbeidsovereenkomst [2] - 6 maanden ononderbroken dienst minimum 7 dagen Maximum de helft van de termijn die is overeengekomen ingeval de werkgever opzegt

 

Opgelet: Voor de werknemers die zich nog in proef bevonden op 31 december 2013, wordt de opzegtermijn op 31 december 2013 vastgeklikt alsof er nooit een proefbeding is geweest.

Opmerking: het gebruik van de dubbele telling heeft tot gevolg dat arbeiders met een grote anciënniteit nog gedurende lange tijd een lage opzegtermijn met zich mee zullen slepen. Om hieraan tegemoet te komen, zullen zij onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een ontslagcompensatievergoeding, betaald door de RVA.  Deze vergoeding heeft als doel het verschil tussen de oude en de nieuwe opzegtermijnen te compenseren.

Tegenopzeg

Voor de tegenopzeg betekend vanaf 1 januari 2014 gelden de volgende termijnen: zie Opzegtermijnen voor werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014

Afwezigheid om nieuw werk te zoeken

Voor de werknemer die gebruik maakt van zijn recht om van het werk afwezig te blijven om nieuw werk te zoeken, het zogenaamde sollicitatieverlof, zijn de volgende regels van toepassing: zie Opzegtermijnen voor werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014

[1] Voor de werknemers die zich op 31 december 2013 nog in de periode van verkorte opzeg bevonden, wordt de opzegtermijn op 31 december 2013 vastgeklikt op deze verkorte opzeg. Let op, het Hof van Cassatie aanvaardt dit niet meer sinds een Cassatiearrest van 2021. Volgens het Hof moet u steeds de sectorale opzegtermijnen toepassen.

[2] Voor de werknemers die zich op 31 december 2013 nog in de periode van verkorte opzeg bevonden, wordt de opzegtermijn op 31 december 2013 vastgeklikt op deze verkorte opzeg. Let op, het Hof van Cassatie aanvaardt dit niet meer sinds een Cassatiearrest van 2021. Volgens het Hof moet u steeds de sectorale opzegtermijnen toepassen.

Alle artikelen over Overzichtstabellen van de opzegtermijnen