Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Formaliteiten van de afsluiting 

De eindafrekening

De werkgever is niet alleen verplicht om de nog verschuldigde bezoldiging aan de werknemer te betalen, maar ook om hem een afrekening van alle bedragen te bezorgen die hij bij de definitieve regeling ontvangen heeft.

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2022

Om te weten welke vermeldingen op deze loonafrekening moeten voorkomen, kan u hier kikken. 

Dat document moet samen met de nog verschuldigde bezoldiging aan de werknemer bezorgd worden, dat wil zeggen op het tijdstip van de verbreking en ten laatste op de datum van de eerste loonbetaling volgend op de datum van het einde van de overeenkomst.

De werkgever die deze verplichtingen niet naleeft, stelt zich bloot aan strafrechtelijke of administratieve sancties. Voor een overzicht van deze sancties verwijzen we u naar het trefwoord Loon en andere voordelen” in de fiche “Sociaal Strafwetboek - 4. De inbreuken”, onder de federale rubriek van ons dossier over het Sociaal strafrecht. U vindt dit terug in de rubriek Sociaal/Dossiers.

Indien u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex ontvangt u deze afrekening automatisch van uw Client Advisor.

Alle artikelen over Formaliteiten van de afsluiting