Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Formaliteiten van de afsluiting 

De nog niet betaalde bezoldiging voor de verrichte prestaties

De werkgever dient de werknemer het loon te betalen voor de dagen die voorafgaan aan de verbreking van de overeenkomst.

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2022

En elk ander bedrag dat ingevolge deze prestaties verschuldigd is (vervoerkosten, terugbetaling van de beroepskosten, …).

Hij moet ook de nog niet gerecupereerde overuren vereffenen.

Alle artikelen over Formaliteiten van de afsluiting