Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscale bedragen

De Fiscolist bevat de belangrijkste fiscale bedragen uit de HR-praktijk. Verder vindt u hier de actuele bedrijfsvoorheffingsbarema's.

Fiscolist

De belangrijkste fiscale bedragen uit de HR-praktijk.

Gewone barema's bedrijfsvoorheffing

Sinds inkomstenjaar 2023 wordt gewerkt worden met zgn; “glijdende schalen”. Dit betekent dat het belastbaar bedrag van de bezoldigingen, pensioenen, of SWT-uitkeringen niet meer zal afgerond worden op het lagere veelvoud van 15 om de bedrijfsvoorheffing te bepalen. Het gevolg is dat de vroegere schalen I, II en III vervangen zijn door een berekening die gebaseerd is op de sleutelformule.

Specifieke barema's bedrijfsvoorheffing

Bent je op zoek naar de barema's van de bedrijfsvoorheffing voor de loonachterstallen en de opzegvergoeding, of het vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen? Dan ben je op de juiste plek. Die barema's vind je hier.

Grensarbeiders

Wanneer de basisvoorwaarden vervuld zijn, dan zijn de bezoldigingen die de grensarbeider verdient, bij wijze van uitzondering, enkel belastbaar in de woonstaat.

Lening met weinig of geen rente: hoe raamt u dat voordeel?

Wanneer een werkgever of onderneming een renteloze lening toekent, of een lening met verlaagde rentevoet, dan ziet de fiscus dat als een voordeel van alle aard. Dat voordeel moet maandelijks opgeteld worden bij het maandloon van de werknemer of bedrijfsleider en er moet bedrijfsvoorheffing op ingehouden worden.

Forfaitaire verblijfsvergoedingen binnenland

Werknemers of bedrijfsleiders die beroepsverplaatsingen doen binnen België, maken logischerwijze onkosten (maaltijden, verblijf). Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever deze onkosten vrij van belastingen terugbetalen.

Forfaitaire verblijfsvergoedingen buitenlandse dienstreizen

Werknemers en bedrijfsleiders die in opdracht van hun werkgever verplaatsingen maken naar het buitenland, worden vaak geconfronteerd met bijkomende kosten. In principe zijn deze kosten ten laste van de werkgever. Mits naleving van bepaalde voorwaarden zullen de vergoedingen tot terugbetaling van deze kosten dan ook worden aangemerkt als kosten eigen aan de werkgever. Ze zijn dan niet belastbaar in hoofde van de begunstigde en volledig aftrekbaar voor de werkgever.

Wettelijke interest

De wettelijke rentevoet is een tarief dat gebruikt wordt om, bij een laattijdige betaling van een geldsom, het bedrag van de rente te berekenen.