Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ontslag & beëindiging

Lees meer over de verschillende manieren waarop de arbeidsovereenkomst een einde kan nemen, over de beëindiging van specifieke arbeidsovereenkomsten en over de verschillende opzeggingstermijnen.

Beëindiging door de werkgever

Overweegt u uw werknemer te ontslaan? Welke opzegtermijn of vergoeding moet u naleven? Raadpleeg onze checklist om fouten te voorkomen. Opgelet! Meer informatie over de beëindiging van specifieke overeenkomsten vindt u onder een volgende rubriek.

Alles over Beëindiging door de werkgever

Motivering van het ontslag

Werknemers hebben het recht om te weten waarom ze ontslagen zijn. Lees hier meer over jouw verplichting om het ontslag te motiveren en over de te volgen procedure. Verder geven we ook enkele praktijkvoorbeelden. Tot slot zijn werknemers ook beschermd tegen een kennelijk onredelijk ontslag.

Alles over Motivering van het ontslag

Outplacement

Dankzij de verschillende outplacementstelsels worden bepaalde ontslagen werknemers begeleid om sneller een nieuwe job te vinden. Er bestaat ook een bijzonder outplacementstelsel voor de werknemers waarvan de overeenkomst wegens een situatie van medische overmacht ingeroepen door de werkgever werd beëindigd.

Alles over Outplacement

Bescherming tegen ontslag en tegen een nadelige behandeling

Het sociaal recht voorziet in enkele bijzondere ontslagbeschermingen voor bepaalde werknemers. Als werkgever kan u deze werknemers dus niet ontslaan via de gewone ontslagregels. Bovendien worden bepaalde werknemers beschermd tegen een nadelige behandeling. Ontdek hier de bestaande beschermingen en vermijd onaangename verrassingen.

Alles over Bescherming tegen ontslag en tegen een nadelige behandeling

Ontslag om dringende reden

Elke partij kan de overeenkomst zonder opzeg of vergoeding beëindigen om een dringende reden. Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Alles over Ontslag om dringende reden

Beëindiging door de werknemer

Werd de overeenkomst van uw werknemer gesloten vóór of na 1 januari 2014? De regels voor de opzegtermijn verschillen. Ontdek het hier.

Alles over Beëindiging door de werknemer

Beëindiging van specifieke overeenkomsten

Hoe wordt een overeenkomst voor een bepaalde tijd beëindigd? En een studentenovereenkomst, of een overeenkomst voor uitzendarbeid? U leest het allemaal hier.

Alles over Beëindiging van specifieke overeenkomsten

Beëindiging in gemeenschappelijk akkoord

Werkgever en werknemer kunnen altijd in gemeenschappelijk akkoord beslissen de arbeidsovereenkomst tussen hen te beëindigen. Bij deze wijze van beëindiging geven beide partijen aan dat ze een einde willen maken aan de overeenkomst, wat niet zo is bij een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst. Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de gevolgen?

Alles over Beëindiging in gemeenschappelijk akkoord

Herstructurering, collectief ontslag en sluiting of overgang van de onderneming

Is uw onderneming in herstructurering? Overweegt u collectief ontslag? Of uw onderneming moet sluiten. Ontdek de regels die bij elk van deze situaties van toepassing zijn.

Alles over Herstructurering, collectief ontslag en sluiting of overgang van de onderneming

Overmacht

De arbeidsovereenkomst kan wegens overmacht worden beëindigd, met name in geval van medische overmacht. Waarop moet u letten?

Alles over Overmacht

Gerechtelijke ontbinding

Wanneer een van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij de rechter vragen de overeenkomst te ontbinden. Het is dus mogelijk de arbeidsovereenkomst te beëindigen door gerechtelijke ontbinding. Ontdek aan welke voorwaarden moet worden voldaan en wat zijn de gevolgen van gerechtelijke ontbinding.

Alles over Gerechtelijke ontbinding

Overlijden

Het verlies van een werknemer is een moeilijke gebeurtenis. Beëindigt het de arbeidsovereenkomst? Ontdek het hier.

Alles over Overlijden

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is een bijzondere regeling die sommige oudere werknemers, in geval van ontslag, het voordeel biedt om, bovenop de werkloosheidsuitkering, een bedrijfstoeslag te genieten ten laste van hun ex-werkgever, een sociaal fonds of een bestaanszekerheidsfonds. Er zijn inhoudelijke, formele, leeftijds- en loopbaan voorwaarden.

Alles over Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

Verjaring in het kader van de arbeidsrelatie

Wanneer een geschil ontstaat, is het belangrijk de verjaringstermijn te kennen. Hoe wordt deze termijn berekend? Wat zijn de belangrijkste verjaringstermijnen in het arbeidsrecht?

Alles over Verjaring in het kader van de arbeidsrelatie