Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten 

Wat is het bedrag van de opzegvergoeding bij onregelmatige beëindiging door de werknemer?

De arbeidsovereenkomstenwet maakt geen onderscheid tussen een beëindiging door de werkgever en een beëindiging door de werknemer.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Dat betekent dat, als de werknemer de overeenkomst beëindigt zonder de wettelijke opzegtermijn in acht te nemen, hij aan de werkgever een opzegvergoeding verschuldigd is, gelijk aan het bedrag van het lopende brutoloon en de krachtens de overeenkomst verkregen voordelen, dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn of met het resterende gedeelte van die termijn.

Op de opzegvergoeding betaald door de werknemer zijn geen socialezekerheidsbijdragen noch bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Alle artikelen over Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten