Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering 

Kan een schadevergoeding bovenop de verbrekingsvergoeding verkregen worden?

Hoewel de verbrekingsvergoeding geacht wordt de kosten van de beëindiging te dekken, kan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor het begin van uitvoering van die aard zijn dat er onevenredig veel nadeel aan de wederpartij berokkend wordt.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Principe

Hoewel de verbrekingsvergoeding geacht wordt de kosten van de beëindiging te dekken, kan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor het begin van uitvoering van die aard zijn dat er onevenredig veel nadeel aan de wederpartij berokkend wordt. Is dat het geval dan zal de benadeelde partij moeten aantonen dat zij bijkomende schade geleden heeft door de voortijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst. 

Zo veroordeelde het Arbeidshof van Brussel een werknemer tot een schadevergoeding van 100.000 BEF bovenop de toenmalige verbrekingsvergoeding van een maand en 7 dagen. Deze beslissing moet uiteraard in zijn context geplaatst worden: het ontslag van de werknemer, die trouwens van geen enkele goede wil blijk gegeven had, had de verbreking van een onderaannemingsovereenkomst tot gevolg waardoor de werkgever bijkomende schade opliep [1].

Kosten van de sollicitatieprocedure

De kosten van werving en selectie van een kandidaat-werknemer kunnen vaak hoog oplopen. Als de werknemer dan besluit zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen nog voor ze effectief begonnen is, zal de werkgever bijkomende kosten moeten maken om een nieuwe kandidaat te vinden. De verbrekingsvergoeding die hij verkrijgt, zal meestal onvoldoende zijn om al deze kosten te dekken.

De collectieve arbeidsovereenkomst inzake werving en selectie afgesloten in de Nationale Arbeidsraad [2] bepaalt echter uitdrukkelijk dat de kosten die voortvloeien uit testen en examens die in het kader van een selectieprocedure georganiseerd worden, ten laste van de werkgever zijn. De selectiekosten die door het vertrek van de werknemer nutteloos geworden zijn, kunnen dus niet op de werknemer verhaald worden. De rechtbanken die met deze vraag geconfronteerd worden, kennen dan ook nooit meer dan een symbolische euro schadevergoeding toe.

 

[1] Arbeidshof Brussel, 19 september 2000.

[2] CAO nr. 38 van 6 december 1983, raad te plegen op www.cnt-nar.be.

Alle artikelen over Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering