Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verplichtingen als werkgever

Hier ontdekt u alles over uw verplichtingen als werkgever. Mag uw werknemer op zondag werken? Wat moet er in uw arbeidsreglement staan? Kan uw werknemer meer dan 40 uur per week werken? Ontdek hier het antwoord op deze vragen.

Arbeidsreglement

Als werkgever moet u over een arbeidsreglement beschikken. Daarin legt u onder meer de arbeidsduur en andere belangrijke afspraken in uw bedrijf vast. Wat u moet vermelden in het arbeidsreglement, ontdekt u hier.

Alles over Arbeidsreglement

Sociale en fiscale documenten

Als werkgever moet u een hele reeks van sociale en fiscale regels rond “tewerkstelling” naleven. Via de verplichte opmaak van sociale en fiscale documenten (bv. individuele rekening, fiscale fiches,…) wil de overheid de naleving van deze regels door u waarborgen.

Alles over Sociale en fiscale documenten

Dimona-aangifte

De DIMONA (Déclaration Immédiate – Onmiddellijke Aangifte) of onmiddellijke aangifte van tewerkstelling is een verplichting waarbij de werkgever de begin- en einddatum van de arbeidsrelatie aan de RSZ dient mee te delen.

Alles over Dimona-aangifte

Limosa-aangifte

Bij detachering van werknemers naar België, moet de werkgever in bepaalde gevallen een Limosa-aangifte doen. Hier vindt u meer informatie over die aangifte.

Alles over Limosa-aangifte

Voorspelbare, zekere en flexibele arbeidsvoorwaarden

Om een beter evenwicht te garanderen tussen het privé- en het beroepsleven hebben de sociale partners het recht voor de werknemers ingevoerd om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden aan te vragen. Werknemers beschikken nu ook over een recht om een meer flexibele arbeidsregeling aan te vragen voor zorgmotieven.

Alles over Voorspelbare, zekere en flexibele arbeidsvoorwaarden

GDPR en privacy

De privacy van uw werknemers en de bescherming van hun persoonsgegevens moet een van uw prioriteiten zijn. De Europese Unie heeft dit beslist en is niet mals voor wie de bepalingen van de AVG overtreedt. Hier vindt u de concrete informatie die u als werkgever in specifieke situaties nodig hebt.

Alles over GDPR en privacy

Recht op deconnectie

In principe hebben alle werknemers het recht om hun inbox, Skype, Teams, Slack, smartphone, enz. te negeren en niet verbonden te zijn buiten hun werktijd. Sommige ondernemingen zijn ertoe gehouden de concrete modaliteiten van dit recht op deconnectie van hun personeel vast te leggen.

Alles over Recht op deconnectie

Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

Voor uw oudere werknemers moet u een werkgelegenheidsplan opstellen. Welke info moet u in dit plan opnemen? Moet u een specifieke procedure volgen? En wat is de rol van het CPBW daarbij?

Alles over Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers

Verplichting om jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven

De startbaanovereenkomst (SBO) heeft als doel de tewerkstellingsgraad bij de jongeren te bevorderen door bepaalde werkgevers te verplichten jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven. We bespreken hier welke stappen de werkgever moet ondernemen om in orde te zijn met deze startbaanverplichting.

Alles over Verplichting om jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven

Aandachtspunten voor de werknemer

Wanneer is uw werknemer (financieel) aansprakelijk voor zijn of haar fouten? Kunt u tuchtsancties opleggen? En kunt u zomaar gepensioneerde werknemers aanwerven? De antwoorden op die vragen leest u hier.

Alles over Aandachtspunten voor de werknemer

Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid

Soms bent u hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale of sociale schulden van uw (onder)aannemers. Vermijd onaangename verrassingen en ga hier na wanneer u een risico loopt.

Alles over Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid

Verplichtingen in bepaalde sectoren

In sommige sectoren moet u de aanwezigheid van uw werknemers op de werf registreren. Of moet u een aangifte van werken doen. Wat dat inhoudt en wanneer u dat moet dan, hebben wij hier voor u op een rijtje gezet.

Alles over Verplichtingen in bepaalde sectoren