Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Formaliteiten van de afsluiting 

De individuele rekening voor het lopend jaar

Indien de overeenkomst verbroken wordt, moet de werkgever hem het afschrift van de individuele afrekening van het lopende jaar overmaken binnen 2 maanden volgend op het einde van het kwartaal waarin de overeenkomst een einde neemt.

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2022

De individuele rekening bevat voor elke uitbetalingsperiode een groot aantal gegevens betreffende de werkgever, de werknemer en de bezoldiging van de werknemer [1]. Op die manier beschikt de werknemer over een volledig jaaroverzicht. 

Indien de overeenkomst verbroken wordt, moet de werkgever hem het afschrift van de individuele afrekening van het lopende jaar overmaken binnen 2 maanden volgend op het einde van het kwartaal waarin de overeenkomst een einde neemt. Wanneer na het einde van de overeenkomst een bezoldiging of een ander bedrag aan de werknemer betaald wordt, moet de werkgever binnen twee maanden een afschrift van de individuele rekening betreffende deze betaling overmaken.

De werkgever die deze verplichtingen niet naleeft, stelt zich bloot aan strafrechtelijke of administratieve sancties. Voor een overzicht van deze sancties verwijzen we u naar het trefwoord “Individuele rekening” in de fiche “Sociaal Strafwetboek - 4. De inbreuken”, onder de federale rubriek van ons dossier over het Sociaal strafrecht. U vindt dit terug in de rubriek Sociaal/Dossiers.

Indien u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex zal u deze individuele rekening automatisch ontvangen van uw Client Advisor.

 [1] Koninklijk besluit van 8 augustus 1980.

Alle artikelen over Formaliteiten van de afsluiting