Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Welzijn op het werk

Welzijn op het werk is het geheel van regels rond de omstandigheden waarin het werk wordt uitgevoerd. Denk aan de veiligheid en de gezondheid van de werknemer, ergonomie, industriële hygiëne en psychosociale risico's zoals stress, burn-out, pesten of alcohol- en drugsmisbruik.

Verplichtingen en actoren van welzijn op het werk

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van uw werknemers. Daarbij heeft u een aantal verplichtingen, maar u staat er niet alleen voor. U kunt een beroep doen op verschillende interne actoren binnen uw onderneming (interne dienst, comité voor preventie en bescherming op het werk, hiërarchische lijn), maar ook daarbuiten (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk).

Alles over Verplichtingen en actoren van welzijn op het werk

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

U heeft sociale verkiezingen gehouden in uw bedrijf en u heeft een Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). Welke info moet u aan het comité meedelen? En wat zijn de taken en de plichten van het comité?

Alles over Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Gezondheid en medische onderzoeken

De arbeidsarts is een arts gespecialiseerd in de relatie tussen gezondheid en werk. De arbeidsarts ijvert voor compatibiliteit tussen de fysieke en mentale arbeidsvereisten op de werkplaats en de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.

Alles over Gezondheid en medische onderzoeken

Arbeidsplaatsen

Een arbeidsplaats is elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of buiten een inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een besloten of in een open ruimte bevindt.

Alles over Arbeidsplaatsen

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk omvatten professionele risico's die de werknemers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen. Stress, pesterijen, burn-out, zelfmoord, alcohol- en drugsmisbruik zijn de meest gekende uitingen van psychosociale risico’s.

Alles over Psychosociale risico’s op het werk

Specifieke risico's en bijzondere situaties

Naast de algemene verplichtingen van de werkgever met betrekking tot het welzijn op het werk, zijn er specifieke verplichtingen in verband met risico's zoals chemische agentia, biologische agentia of bijzondere werknemerscategorieën zoals jongeren of zwangere werkneemsters.

Alles over Specifieke risico's en bijzondere situaties