Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Procedure en vormvoorwaarden bij betekening van een opzegtermijn

Welke sancties worden er toegepast indien de essentiële voorwaarden niet vervuld zijn?

Vermelding op de opzeggingsbrief

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

De opzegbrief vermeldt noch de aanvang, noch de duur van de opzegtermijn

De opzegbrief die noch de aanvang noch de duur van de opzegtermijn vermeldt, is nietig. Deze nietigheid van de opzeg doet evenwel niets af aan het ontslag zelf dat geldig blijft. De overeenkomst moet dus wel degelijk als beëindigd beschouwd worden.

Indien de werknemer te maken krijgt met een ongeldige opzegbrief kan hij twee dingen doen:

  • Ofwel de nietigheid dekken. Concreet betekent dit dat hij de inhoud van de brief accepteert [1]
  • Ofwel een compenserende verbrekingsvergoeding eisen wegens niet-naleving van de door de wet voorgeschreven vormvereisten

Sommige rechters oordelen echter dat de opzeg geldig betekend wordt wanneer de opzegbrief de begin- en einddatum van de opzegtermijn of de duur en de einddatum van de opzegtermijn vermeldt, omdat de partijen het ontbrekend element eruit kunnen afleiden.

De opzegbrief vermeldt een te korte opzegtermijn

Wanneer de opzegbrief een te korte opzegtermijn bevat, moet de partij die de overeenkomst beëindigd heeft aan de andere een compenserende verbrekingsvergoeding betalen die overeenstemt met het verschil tussen de duur van de opzegtermijn die betekend werd en die welke het had moeten zijn.

[1] Dit is mogelijk vermits het hier om een relatieve nietigheid gaat.

Alle artikelen over Procedure en vormvoorwaarden bij betekening van een opzegtermijn