Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Formaliteiten van de afsluiting 

Het of de vakantieattest(en)

De werkgever is verplicht om de bediende twee vakantieattesten te overhandigen.

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2022

De werkgever is verplicht om de bediende twee vakantieattesten te overhandigen :

  • Eén voor het jaar voorafgaand aan dat waarin de overeenkomst een einde neemt (indien de werknemer de vakantiedagen waarop hij recht heeft nog niet volledig heeft opgenomen)
  • En het andere voor het jaar waarin de overeenkomst een einde genomen heeft

De werkgever moet op dit (deze) attest(en) het volgende vermelden:

  • De periode gedurende welke de bediende in dienst was en eventueel de gelijkgestelde periode
  • De overeengekomen arbeidsduur en eventueel de wijzigingen bij een verlaging van arbeidsduur
  • De brutobedragen van het betaalde enkel en dubbel vertrekvakantiegeld en eventueel de periodes waarop deze bedragen betrekking hebben
  • De socialezekerheidsbijdragen betaald door de werkgever
  • Het aantal vakantiedagen dat reeds door de bediende werd opgenomen en het regime waarin hij deze heeft opgenomen
  • De brutobedragen van het aanvullend vakantiegeld dat werd betaald
  • Het aantal aanvullende vakantiedagen die reeds werden genomen door de bediende en de arbeidsregeling waarin die vakantiedagen werden genomen

Aan de hand van dat document zal de nieuwe werkgever het aantal vakantiedagen kunnen berekenen waarop de werknemer recht heeft alsook het bedrag van het vakantiegeld dat betaald moet worden. Dat document moet bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst overhandigd worden. De wet voorziet niet in een andere termijn.  In elk geval moet de werkgever deze documenten aan de werknemer overmaken vooraleer deze ze aan zijn nieuwe werkgever of aan de RVA moet voorleggen.

Het vakantieattest voor een uitzendkracht moet daarentegen afgeleverd worden op het einde van het vakantiedienstjaar, voor zover de laatste tewerkstelling als uitzendkracht niet voor die datum plaatshad.

De werkgever die deze verplichtingen niet naleeft, stelt zich bloot aan strafrechtelijke of administratieve sancties. Voor een overzicht van deze sancties verwijzen we u naar het trefwoord “Jaarlijkse vakantie” in de fiche “Sociaal Strafwetboek - 4. De inbreuken”, onder de federale rubriek van ons dossier over het Sociaal strafrecht. U vindt dit terug in de rubriek Sociaal/Dossiers.

Indien u aangesloten bent bij het Sociaal Secretariaat Securex zal u deze attesten automatisch ontvangen van uw Client Advisor.

Alle artikelen over Formaliteiten van de afsluiting