Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Formaliteiten van de afsluiting 

Het vertrekvakantiegeld voor de bedienden

De werkgever is ertoe gehouden om bij de verbreking van de overeenkomst van een bediende een vertrekvakantiegeld te betalen dat dient om de vakantie van het volgende jaar te dekken en dat overeenstemt met 15,34% van de bruto bezoldigingen die hij tijdens het lopende vakantiedienstjaar ontvangen heeft.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Indien de werknemer bij de verbreking van de overeenkomst bovendien nog niet al zijn vakantiedagen die verband houden met het vorige vakantiedienstjaar opgenomen of uitgeput heeft, heeft hij ook nog recht op een ander vertrekvakantiegeld dat in dit geval betrekking heeft op het lopende vakantiejaar.

Alle artikelen over Formaliteiten van de afsluiting