Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ziekte en ongeval

Jammer genoeg worden uw werknemers wel eens ziek of hebben ze een ongeval. Moet u uw werknemers dan betalen? Wat zijn uw rechten als werkgever? Gelden er andere regels bij arbeidsongevallen of beroepsziekte?

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Rechten en plichten van de werkgevers en werknemers bij ziekte of ongeval

Uw werknemer is ziek of heeft een ongeval gehad. Hoe moet uw werknemer u informeren? En kunt u een controlearts sturen? Hier vindt u alles over uw rechten en plichten als werkgever en die van uw werknemers.

Gewaarborgd loon

Als uw werknemer ziek is, heeft hij of zij voor een bepaalde periode recht op een doorbetaling van het loon. Ontdek hier over welke periode het gaat en welk bedrag u moet betalen. En wat als uw werknemer ziek wordt tijdens de vakantie? Of opnieuw ziek wordt? Ook dan leest u hier wat u moet doen.

Geschillen over medische toestand en werkhervatting

De controlearts verklaart dat uw werknemer kan werken en uw werknemer gaat daarmee niet akkoord? Hier vindt u hoe uw werknemer die beslissing kan betwisten en wat u moet doen.

Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Jouw werknemer is al (enige) tijd ziek? Dan kan je - of jouw werknemer zelf - vragen dat er een re-integratietraject wordt opgestart. Deze procedure werd op 1 oktober 2022 hervormd. Hoe alles verloopt, ontdek je hier.

Tijdelijke hervatting van een aangepast of ander werk

Uw werknemer wil na een ziekte of een ongeval het werk deels hervatten. Ga hier na of u moet ingaan op de vraag van uw werknemer. En of uw werknemer toestemming nodig heeft van het ziekenfonds om het werk te hervatten.

Arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval

Heeft uw werknemer een arbeidsongeval gehad en kan hij daarom (tijdelijk) niet meer werken? Dan zijn er specifieke regels van toepassing. Welke dat zijn, verduidelijken we hier.