Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Geen re-integratieplan: verslag van de werkgever

Wanneer je geen re-integratieplan kan opmaken, moet je een gemotiveerd verslag opstellen. Je motivatieplicht werd sinds 1 oktober 2022 aangescherpt.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Een werkgever die, na het overleg en het onderzoek van de concrete mogelijkheden voor aangepast of ander werk en voor aanpassingen aan de werkpost, geen re-integratieplan kan opmaken, stelt een gemotiveerd verslag op waarin hij toelicht waarom:

  • Dat technisch of objectief onmogelijk is
  • Of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist
  • En waaruit blijkt dat de mogelijkheden tot aanpassing van de werkpost en/of tot aangepast of ander werk ernstig werden overwogen
  • Hij houdt in voorkomend geval rekening met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap met verwijzing naar de indicatoren uit het Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie ten gunste van personen met een handicap, opgemaakt op 19 juli 2007 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2007
Alle artikelen over Re-integratie van de werknemer na een ziekte of ongeval