Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Gewaarborgd loon

Heeft een bediende recht op gewaarborgd loon?

Een bediende heeft in principe steeds recht op 30 dagen gewaarborgd loon aan 100% ten laste van zijn werkgever, ongeacht zijn anciënniteit in de onderneming.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Principe

Een bediende heeft in principe steeds recht op 30 dagen gewaarborgd loon aan 100% ten laste van zijn werkgever, ongeacht zijn anciënniteit in de onderneming.

Uitzondering: bedienden met een contract van bepaalde duur van minder dan 3 maanden of met een contract voor duidelijk omschreven werk dat minder dan 3 maanden duurt

De bediende heeft nog geen maand anciënniteit in de onderneming

In dit geval zal de bediende geen recht hebben op gewaarborgd loon en moet hij zich tot zijn ziekenfonds wenden om uitkeringen te krijgen voor de dagen arbeidsongeschiktheid.

De maand anciënniteit wordt bekeken per kalendermaand. Dit wil zeggen van de 1ste van de maand tot de 30ste of 31ste van die maand of van bijvoorbeeld de 7de van een maand tot de 6de van de volgende maand.

De bediende heeft een maand anciënniteit in de onderneming

In dit geval heeft de bediende tijdens een periode van 30 dagen recht op gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever ten belope van:

  • 100% van het brutoloon tijdens de eerste 7 kalenderdagen
  • 86,93% van het brutoloon voor de 8ste tot de 14de kalenderdag
  • 26,93% van het begrensde brutoloon + 86,93% van het deel boven de grens voor de 15de tot de 30ste kalenderdag
Alle artikelen over Gewaarborgd loon