Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Wat houdt het re-integratietraject in?

Het beoogt de werknemer te re-integreren in de onderneming.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Het re-integratietraject beoogt de re-integratie te bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen, door deze werknemer:

  • Ofwel tijdelijk een aangepast of een ander werk te geven in afwachting van het opnieuw uitoefenen van zijn overeengekomen werk
  • Ofwel definitief een aangepast of ander werk te geven indien de werknemer definitief ongeschikt is voor het uitoefenen van zijn overeengekomen werk

Sinds 1 oktober 2022 kan het re-integratietraject ook opgestart worden in geval van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Dit zal echter pas mogelijk zijn wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit het ongeval of de beroepsziekte een einde heeft genomen, dus bij consolidatie.

Naast dit traject in de onderneming, heeft de reglementering over de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen ook een ander traject ingevoerd - het Terug-Naar-Werktraject - om de arbeidsongeschikte werknemer opnieuw in het beroepsproces in te schakelen bij een andere werkgever. Lees hierover meer onder de vraag: ‘Wat is de rol van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds?’.

Alle artikelen over Re-integratie van de werknemer na een ziekte of ongeval