Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Aanvaarding of weigering van het re-integratieplan door de werknemer

De werknemer beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om al dan niet met het plan in te stemmen.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Instemming of weigering van het plan

De werknemer beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen die aanvangt op de dag volgend op de dag waarop hij het re-integratieplan ontvangt om al dan niet met het plan in te stemmen.

Indien de werknemer instemt met het re-integratieplan, ondertekent hij het voor akkoord. In dat geval zullen de maatregelen uit het plan van toepassing worden:

  • In geval van een tijdelijke hervatting van een aangepast of ander werk heeft de wetgever bepaalde beschermende maatregelen genomen zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Deze worden besproken onder Tijdelijke hervatting van een aangepast of ander werk
  • In geval het gaat om een definitieve aanpassing van het werk, komt er een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer tot stand

Indien de werknemer niet instemt met het re-integratieplan, vermeldt hij er de redenen van zijn weigering in. In dat geval vallen we terug op de situatie zoals die van toepassing was voor de opstart van het re-integratietraject.

Sinds 1 oktober 2022 wordt bepaald dat als de werknemer niet reageert binnen de voorziene termijn, hij gecontacteerd wordt door de werkgever. Als de werknemer opnieuw niet reageert, wordt dit beschouwd als een weigering van het re-integratieplan.

Overhandiging aan de werknemer en aan de arbeidsgeneesheer

De werkgever bezorgt een exemplaar van het re-integratieplan aan de werknemer en aan de arbeidsgeneesheer en houdt het ter beschikking van de inspectiediensten van Toezicht op het welzijn op het werk.

Alle artikelen over Re-integratie van de werknemer na een ziekte of ongeval