Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Bijstand door een personeelsvertegenwoordiger in het comité of een vakbondsafgevaardigde

De werknemer kan zich laten bijstaan

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2022

De werknemer kan zich gedurende het hele re-integratietraject laten bijstaan door een werknemersvertegenwoordiger in het comit√© of bij ontstentenis hiervan, door een vakbondsafgevaardigde van zijn keuze.

De werkgever herinnert de werknemers regelmatig aan deze mogelijkheid.

Alle artikelen over Re-integratie van de werknemer na een ziekte of ongeval