Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Inkomen van de werknemer tijdens het re-integratietraject

Tijdens het re-integratietraject behoudt de werknemer in principe zijn ziekte-uitkeringen ten laste van het ziekenfonds.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Wanneer de werknemer evenwel arbeidsgeschikt wordt bevonden door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds (arbeidsgeschikt in de zin van de ziekteverzekering), maar hij niet in staat is om het werk te hervatten (tijdelijk of definitief ongeschikt voor zijn functie), kan hij onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen in het kader van de tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht.

Alle artikelen over Re-integratie van de werknemer na een ziekte of ongeval