Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdelijke werkloosheid

Omwille van bijvoorbeeld economische problemen of het slechte weer kunt u uw werknemers tijdelijk niet of minder laten werken. Dan kunt u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Bekijk hier welke vormen van tijdelijke werkloosheid er bestaan.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Algemene principes

Het kan gebeuren dat uw werknemers tijdelijk niet kunnen werken. Dat kan bijvoorbeeld omwille van economische redenen, slecht weer of een technische stoornis. Kunt u uw werknemers dan tijdelijk werkloos stellen? En wat als uw werknemers op hetzelfde moment bijvoorbeeld ziek zijn? De antwoorden op dergelijke vragen vindt u hier.

Economische redenen Arbeiders

Wat als het in uw onderneming tijdelijk minder goed gaat omdat u bijvoorbeeld een klant verloren hebt? Dan kunt u in sommige gevallen uw arbeiders tijdelijk werkloos stellen. Hier leest u alles over de voorwaarden en de procedure van deze vorm van werkloosheid.

Alle artikelen over Economische redenen Arbeiders
Sluiten

Economische redenen Bedienden

Sinds een tiental jaar kunt u niet enkel uw arbeiders om economische redenen tijdelijk werkloos stellen. Dat kan nu ook voor uw bedienden. De regels voor arbeiders en bedienden zijn wel anders. Daarom geven we hier een overzicht van de tijdelijke werkloosheid voor de bedienden.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden
Sluiten

Overmacht

Soms kunnen uw werknemers niet werken omwille van een onvoorziene reden. Denk bijvoorbeeld maar aan een brand of een overstroming. Kunt u uw werknemers dan tijdelijk werkloos stellen? En hoe doet u dat?

Technische stoornis

Hoe goed u de machines in uw bedrijf ook onderhoudt, een technische stoornis kunt u jammer genoeg nooit uitsluiten. Soms kunt u uw werknemers dan tijdelijk werkloos stellen. Wilt u nagaan of dat mogelijk is en wat u moet doen? Dan vindt u hier het antwoord op uw vragen.

Slecht weer

Als het te veel regent, of als het te koud of te warm is, kunnen arbeiders die buiten werken niet altijd verder werken. In dat geval kunt u misschien wel beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer. Ontdek hier wanneer dat mogelijk is.

Collectieve sluiting

Sluit uw bedrijf collectief de deuren voor de jaarlijkse vakantie? Dan kan het zijn dat sommige werknemers onvoldoende vakantiedagen hebben om de hele sluitingsperiode te overbruggen. Dan kunt u hen misschien wel tijdelijk werkloos stellen omwille van die collectieve sluiting.

Staking of lock-out

Tijdens een staking of een lock-out kunnen werknemers die niet aan de staking deelnemen een werkloosheidsuitkering krijgen. De RVA moet de aanvraag dan wel goedkeuren. Hier vindt u alle info over deze vorm van tijdelijke werkloosheid.