Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Arbeiders

Krijgen de werknemers in tijdelijke werkloosheid een vergoeding?

Sinds 1 oktober 2016 moeten werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden om economische redenen een wachttijd doorlopen alvorens ze aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen.

Laatst bijgewerkt op 16 januari 2024

Wachttijd

Sinds 1 oktober 2016 moeten werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden om economische redenen een wachttijd doorlopen alvorens ze aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen. Concreet houdt dit in dat de werknemer, afhankelijk van zijn leeftijd, een aantal arbeidsdagen moet kunnen bewijzen in een referteperiode die onmiddellijk aan de uitkeringsaanvraag voorafgaat [1].

Vrijstellingen

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt om economische redenen, zal geen wachttijd moeten doorlopen indien hij [2]:

  • In de loop van de 3 jaar die aan de uitkeringsaanvraag voorafgaan voor ten minste 1 dag, werkloosheidsuitkeringen als volledige werkloze heeft genoten, inschakelingsuitkeringen heeft ontvangen of werkloosheidsuitkeringen als tijdelijke werkloze heeft genoten waarbij werd vastgesteld dat hij de wachttijdvoorwaarden heeft vervuld
  • In de loop van de 3 jaar die de uitkeringsaanvraag voorafgaan voor ten minste één dag werkloosheidsuitkeringen heeft genoten als tijdelijk werkloze bij dezelfde werkgever, op voorwaarde dat hij op 30 september 2016 als tijdelijk werkloze bij deze werkgever gerechtigd kon zijn op uitkeringen
  • Toelaatbaar is tot het recht op inschakelingsuitkeringen

Uitzondering voor leerlingen

De leerlingen die tijdelijk werkloos worden gesteld en alternerend onderwijs of onderwijs met beperkt leerplan of een erkende deeltijdse opleiding of een alternerende opleiding volgen zonder nog onderworpen te zijn aan de leerplicht, zijn steeds vrijgesteld van wachttijd, dus ook indien ze tijdelijk werkloos gesteld worden om economische redenen.

Recht op werkloosheidsuitkeringen

Hebben de werknemers de wachttijd doorlopen of genieten ze van een vrijstelling van wachttijd, dan kunnen ze aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen voor de dagen van tijdelijke werkloosheid.

[1] Artikel 30 van het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991.

[2] Artikel 42 van het werkloosheidsbesluit.

Alle artikelen over Economische redenen Arbeiders