Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Bedienden

Te volgen procedure - Wat moet de werkgever doen?

De werkgever reikt aan elke betrokken bediende een behoorlijk ingevuld formulier C3.2 A uit dat voor hem als controlekaart dient.

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2023

Elke maand, uiterlijk op de eerste effectieve dag van economische werkloosheid

De werkgever reikt aan elke betrokken bediende een behoorlijk ingevuld formulier C3.2 A uit dat voor hem als controlekaart dient [1] [2].

Uiterlijk op de dag zelf van de uitreiking van het formulier C3.2 A vermeldt de werkgever in het validatieboek (op papier of elektronisch) de identificatiegegevens van de werknemer (naam, voornaam en verblijfgemeente) alsook het nummer van het formulier en de maand waarop het formulier betrekking heeft.

De bedienden die tewerkgesteld zijn in de bouwsector mogen het formulier C3.2 A of de niet nominatieve kaart C3.2 A-bouw gebruiken.

Op het einde van elke maand waarin er economische werkloosheid geweest is

De werkgever moet een elektronische aangifte (ASR 5) doen; dit is de mededeling van het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de betrokken maand.

Nadat hij de elektronische aangifte heeft gedaan, moet de werkgever een print hiervan ter informatie aan de werknemer bezorgen (de aangifte wordt immers ook automatisch naar de betalingsinstelling van de werknemer gestuurd).

De eerste maal uiterlijk op de eerste effectieve dag van economische werkloosheid

De werkgever moet een elektronische aangifte (ASR 2) doen op de portaalsite van de sociale zekerheid, maar enkel in de volgende gevallen: 

  • Op de (aller)eerste dag van economische werkloosheid van de bediende in de onderneming
  • Op de eerste dag werkloosheid volgend op een verandering van de contractuele arbeidsduur

De werkgever moet de werknemer een print van deze elektronische aangifte overhandigen.

Opmerking: sinds 1 januari 2017 is de elektronische aangifte verplicht en mag het papieren formulier C3.2-werkgever niet meer gebruikt worden.

[1] De werkgever moet dit formulier niet overhandigen indien de werknemer hiervoor gebruik maakt van de elektronische toepassing van de RVA.

[2] Indien zich een nieuwe periode van werkloosheid in dezelfde maand voordoet, moet de werkgever geen nieuw formulier C.3.2 A uitreiken. Dit moet immers slechts één maal voor elke nieuwe aangevangen kalendermaand waarin de bediende tijdelijk werkloos is, worden overgemaakt.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden