Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Bedienden

Kennisgeving aan de overlegorganen in de onderneming

Wat houdt deze kennisgeving in?

Laatst bijgewerkt op 16 januari 2024

Op de dag waarop hij zijn mededeling doet aan de bedienden en aan de RVA moet de werkgever ook de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, de vakbondsafvaardiging inlichten over de economische oorzaken die de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de invoering van de regeling van gedeeltelijke arbeid rechtvaardigen.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden