Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Economische redenen Arbeiders

Kennisgeving aan de overlegorganen in de onderneming

De werkgever moet ook de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging op de hoogte brengen.

Laatst bijgewerkt op 15 maart 2022

Op de dag van de kennisgeving aan de werknemers moet de werkgever ook de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging op de hoogte brengen van de economische redenen die de invoering van tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen.

Alle artikelen over Economische redenen Arbeiders