Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Arbeiders

Waar dient u op te letten?

Gedurende de periodes van volledige en gedeeltelijke schorsing heeft de werknemer het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn of -vergoeding te beëindigen.

Laatst bijgewerkt op 16 januari 2024

Opzeg van de arbeidsovereenkomst

Gedurende de periodes van volledige en gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens economische redenen heeft de werknemer het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn of -vergoeding te beëindigen [1].

Wanneer de werkgever de overeenkomst beëindigt met een opzegtermijn voor of tijdens een periode van economische werkloosheid, loopt de opzegtermijn niet tijdens deze periode.

Verbod tot uitbesteding van werk

Het werk dat normaal verricht wordt door de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, mag tijdens de duur van de tijdelijke werkloosheid door de werkgever niet aan derden uitbesteed worden.

Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

De werknemer die tijdelijk werkloos gesteld is omwille van economische redenen is tijdens de eerste 6 maanden tijdelijke werkloosheid vrijgesteld van de verplichting om:

  • Beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt
  • Zich in te schrijven als werkzoekende

Na deze periode van 6 maanden moet de werknemer die tijdelijk werkloos gesteld is omwille van economische redenen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en elk geschikt werk dat hem aangeboden wordt, aanvaarden.  Een periode van werkhervatting van 4 opeenvolgende weken doet een nieuwe periode van 6 maanden lopen.

[1] Om van dit recht gebruik te kunnen maken, moet de arbeidsovereenkomst van de werknemer effectief geschorst zijn omwille van economische werkloosheid.  Het feit dat de naam van de werknemer voorkomt op de lijst van werknemers die economisch werkloos gesteld kunnen worden, volstaat met andere woorden niet.

Alle artikelen over Economische redenen Arbeiders