Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Arbeiders

Te volgen procedure - Wat moet de werkgever doen?

De werkgever moet de tijdelijke werkloosheid in de eerste plaats melden aan de arbeiders, de RVA en de overlegorganen in de onderneming.

Laatst bijgewerkt op 16 januari 2024

Voor meer uitleg over deze kennisgevingen verwijzen we u naar de voorgaande vragen.

Elke maand, uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag

  • De werkgever overhandigt aan elke betrokken werknemer een behoorlijk ingevuld formulier C 3.2. A dat dienst doet als controlekaart [1] [2]. De verplichting om het formulier C3.2 A in bezit te hebben is niet van toepassing in de periode waarin de coronamaatregelen van toepassing zijn. Voorlopig loopt die periode tot en met 31 maart 2022.
  • Uiterlijk op dezelfde dag als waarop het formulier C 3.2. A afgeleverd wordt, moet de werkgever in het validatieboek de identiteitsgegevens van de werknemer (naam, voornaam, woonplaats) vermelden, alsook het nummer van het formulier C 3.2 A en de maand waarop het betrekking heeft. De werkgever heeft hierbij de keuze tussen het bijhouden van een papieren validatieboek of het gebruik van het elektronisch validatieboek op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Op het einde van elke maand waarin er tijdelijke werkloosheid geweest is

De werkgever moet een elektronische aangifte (ASR 5) doen; dit is de mededeling van het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de betrokken maand.

Nadat hij de elektronische aangifte heeft gedaan, moet de werkgever een print hiervan ter informatie aan de werknemer bezorgen (de aangifte wordt immers ook automatisch naar de betalingsinstelling van de werknemer gestuurd).

In bepaalde gevallen, uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag

De werkgever moet een elektronische aangifte (ASR 2) doen op de portaalsite van de sociale zekerheid, maar enkel in de volgende gevallen:

  • Bij de eerste tijdelijke werkloosheid van de werknemer in de onderneming
  • Bij de eerste tijdelijke werkloosheid na 30 september 2022 (jaar x) indien de werknemer niet tijdelijk werkloos gesteld geweest is in de periode oktober 2021 (jaar x-1) tot september 2022 (jaar x)
  • Bij de eerste tijdelijke werkloosheid na een periode van minstens 36 maanden tijdens dewelke er geen tijdelijke werkloosheid is geweest
  • Bij de eerste tijdelijke werkloosheid die volgt op een wijziging van de contractuele arbeidsduur (eveneens ten gevolge van tijdskrediet of loopbaanonderbreking)
  • Bij de eerste tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out

De werkgever moet de werknemer een print van deze elektronische aangifte overhandigen.

Opmerking: Sinds 1 januari 2017 is de elektronische aangifte verplicht en mag het papieren formulier C3.2-werkgever niet meer gebruikt worden.

[1] De werkgever moet dit formulier niet overhandigen indien de werknemer hiervoor gebruik maakt van de elektronische toepassing van de RVA.

[2] Indien tijdens dezelfde maand een nieuwe periode van tijdelijke werkloosheid voorkomt, moet de werkgever dit formulier niet opnieuw afleveren.  Dit formulier moet één keer voor elke maand waarin de werknemer tijdelijk werkloos gesteld wordt, afgeleverd worden.

Alle artikelen over Economische redenen Arbeiders